17. srpna 2022 16:00
Adam Vala

Zradil Hitlera a čelil nacistickému honu. Smrt nenáviděného Rudolfa Hesse stále vyvolává otázky

I když byl nejbližším spolupracovníkem Hitlera, během bitvy o Británii chtěl Rudolf Hess tajně vyjednat mír. Vůdce Německa byl zlostí bez sebe.

Rudolf Hess byl německý politik, vrcholný představitel strany NSDAP a po Hermannu Göringovi druhý zástupce Adolfa Hitlera. Stál u zrodu zmíněné politické strany, zúčastnil se bojů v první světové válce, v meziválečném období se ve vězení spolu s Hitlerem podílel na psaní knihy Mein Kampf a během druhé světové války byl členem tajné vládní rady a ministerským radou říšské obrany. Kvůli svému přesvědčení, že by se Německo nemělo pouštět do války s Velkou Británii, nicméně opustil svůj domov a vydal se letadlem na tajnou schůzku s vévodou z Hamiltonu do Skotska. Let se mu však stal osudným, když byl po výskoku z ukradeného Messerschmittu zajat a zbytek války prožil ve Velké Británii.

Není Hess jako Höss

Rudolf Hess – a neradno jeho jméno zaměňovat s Rudolfem Hössem, velitelem koncentračního tábora Osvětim – se narodil 26. dubna 1894 v egyptské Alexandrii. Byl synem bohatého bavorského obchodníka Frize Hesse, měl dva sourozence a první roky svého život strávil s rodiči v Egyptě. Po narození sestry Margarety v roce 1908 se nicméně rodina přesunula zpět do Německa, a protože si Rudolfův otec přál, aby jeho syn převzal rodinný podnik, poslal ho v roce 1911 studovat do Švýcarska. A po pouhých třech letech už byl Rudolf připraven převzít společnost Hess & Co. v Hamburku.

Jenže pak přišla první světová válka, do níž Rudolf Hess vstoupil coby dobrovolník několik týdnů po jejím začátku a postupně bojoval v Yprech, Arrasu, Rumunsku i Verdunu, přičemž byl několikrát raněn a během roku 1917 strávil několik měsíců v nemocnici v Bad Alexandersbadu. Poté se chtěl stát pilotem, což se mu prostřednictvím výcviku podařilo v řínu 1918, ovšem účast na bojových akcích mu překazil konec války. Ani v meziválečném období ale svou činnost nasměrovanou vstříc Německu, jeho lidu a myšlenkám, které se objevovaly například v kruzích kolem Adolfa Hitlera, nijak neomezoval a nebylo překvapivé, že se v roce 1920 stal členem NSDAP. Jeho legitimace nese číslo 16, což z něj automaticky činilo prominentního člena, což posiloval blízký vztah s Hitlerem.

Hitlerův nejbližší spolupracovník

Společně se účastnili tzv. Pivního puče a kvůli tomu strávili dlouhé měsíce ve vězení. Právě tam pomáhal Hess Hitlerovi s knihou Mein Kampf a postupně stoupal na společenském i politickém žebříčku tak, jak narůstala Hitlerova moc. V roce 1933 byl jmenován vůdcovým nástupcem v NSDAP, stal se poslancem, Obergruppneführerem SS a říšským ministrem. V době vypuknutí druhé světové války byl po Göringovi druhým nástupcem Adolfa Hitlera a stal se strůjcem dosud největšího konfliktu moderních dějin lidstva. I přesto ale byl odpůrcem války Německa s Velkou Británií a právě v tomto ohledu přišel největší zlom, který definoval jeho postavení i osud v průběhu druhé světové války i dlouho po ní.

Největší motivací pro přípravu vlastní mírové mise byl strach z vidiny dvou válečných front, které by se týkaly Německa po napadení Velké Británie a Sovětského svazu. Hess se chtěl tomuto riskantnímu vývoji vyhnout, a proto se rozhodl, že se sejde buďto s generálem Ianem Hamiltonem nebo – shodou okolností – vévodou z Hamiltonu, aby jejich prostřednictvím kontaktoval krále Jiřího VI. a nabídl mu mírové podmínky.

Nakonec se rozhodl kontaktovat vévodu v mylném domnění, že i on je podporovatel podobné iniciativy z pohledu Velké Británie, což se však nakonec neprojevilo jako správné rozhodnutí. I přes několik obstrukcí se zabavenými dopisy se nicméně Hessovi podařilo vévodu oslovit a 10. května 1941 patnáct minut před šestou večerní vzlétl z augsburgského letiště se svým speciálně upraveným Messerschmittem 110, aby se dopravil do Skotska.

Osudný mírový let

Nejprve nabral kurz na Bonn, po několika drobných korekcích letěl přímo k Fríským ostrovům a po dobu dvaceti minut pokračoval nad mořem východním směrem, aby se vyhnul detekci britských radarů. Přes Severní moře a v nízké nadmořské výšce pokračoval do oblasti severovýchodní Anglie, kam se dostal ve 20:58 hod. po více než třech hodinách letu. Protože ale ještě slunce nezapadlo, strávil přibližně 40 minut kroužením ve výšce, než se setmělo, po čemž odhodil své přídavné nádrže a pokračoval do vnitrozemí. Jeho let byl zachycen stanicí Chain Home nedaleko Newcastlu a následně předán do Bentley k dalšímu pozorování. Vstříc Hessovi během večera odstartovalo několik stíhačů, ale vždy se na své základny vrátili s nepořízenou, protože osamocené letadlo Rudolfa Hesse nevypátrali.

Hess nicméně v kabině Messerschmittu řešil jiný problém – nebyl schopný určit sídlo Dungavel House, ve kterém se měl nacházet vévoda z Hamiltonu, a protože mu docházelo palivo, rozhodl se pro nouzové řešení. Vystoupal přibližně do výšky 6 000 stop a z letadla šest minut po jedenácté večerní vyskočil. Během výskoku, ale pravděpodobně až po dopadu poblíž farmy jižně od Glasgow, si poranil nohu. Zápasícího s padákem jej objevil traktorista David McLean, kterému se Hess identifikoval jako Alfred Horn a sdělil mu, že má důležitou zprávu pro vévodu. McLean pomohl Hessovi a zavolal policisty, kteří Hesse eskortovali do svého velitelství v městečku Busby. Následně putoval do věznice přímo v Glasgow, kde mu bylo ošetřeno zranění a kde měl čekat na schůzku s vévodou.

Nepřítel číslo jedna

Ten se o Alfredu Hornovi dozvěděl už o několik hodin později a hned příští ráno ke zmíněné schůzce skutečně došlo. Už dopředu o ní vévoda informoval Winstona Churchilla, byť ještě nevěděl, s kým bude mít tu čest a co mu dotyčný chce. Ihned poté, kdy zůstali v místnosti Hess s vévodou sami, představitel Německa odhalil svou totožnost a uvedl, že je na mírové misi s přáním zastavit válku s Anglií. V následujících dnech probíhala další jednání s válečným kabinetem a Hess navrhl, že Německo ukončí válku za podmínek, když se Velká Británie nebude dále starat o působení Německa v pevninské Evropě. S tím ovšem Churchill nesouhlasil a Hessova mise skončila neúspěchem.

Mezitím v Německu, kde se Hitler o vlastní akci jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků dozvěděl po několika hodinách, začal hon na Hesse. Byl vykreslen jako šílenec a blázen, který kolaboroval s nepřítelem a způsobil Německu újmu. Paranoia navíc vedla Adolfa Hitlera k přesvědčení, že dojde k puči a nařídil, aby byl Hess zastřelen kýmkoliv, kdo ho kdy spatří. Veškeré svazky byly zpřetrhány a Hess věděl, že se do Německa už nesmí vrátit.

Nevyhnul se však procesům v Norimberku, kde byl doživotně odsouzen za přípravu války i svou účast v ní, a jako jediný si svůj trest odpykal. Mrtvý byl nalezen 17. srpna roku 1987 ve svých 93 letech v zahradním domku věznice Spandau. Podle oficiální verze se Hess oběsil, jeho právník i syn nicméně tuto verzi rozporovali s tím, že by Hess již ve svém pokročilém stáří nebyl ničeho podobného schopen a smrt přiřkli britským tajným službám.

Zdroj: T. Hugh - Rudolf Hess: Podivný konec nejstaršího špandavského vězně

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom