17. listopadu 2022 12:01

Před 525 lety byl objeven mys Dobré naděje. Víte, kdo ho obeplul jako první?

Mys Dobré naděje patří mezi nejúžasnější objevy světa a nejkrásnější místa planety. Víte ale, kdo za nálezem světoznámé lokace stál?

Portugalský mořeplavec a objevitel Bartolomeu Dias se narodil pravděpodobně v roce 1450 a do historie námořních objevných výprav se zapsal jako muž, který objevil a jako první na světě obeplul mys Dobré naděje. Pocházel ze slavné a uznávané rodiny námořních plavců a objevitelů. Na seznamu úspěchů jeho příbuzných najdeme takové skvosty a úspěchy, jako je obeplutí obávaného mysu Bojador nebo objevení Zeleného mysu na pobřeží západní Afriky.

Není tedy divu, že se Dias vydal v jejich stopách. Konec 15. a začátek 16. století byl díky Kryštofu Kolumbovi a hladu evropských králů po nových obchodních a finančních zdrojích ideální dobou pro získání královské podpory k zámořským objevným plavbám. Zvláště pak atraktivní se jevilo nalezení nové plavební cesty do Indie.

Příběhy nezlomné vůle a odvahy

Diazovy expedice se účastnily dvě karavely o výtlaku 50 tun s nízkým ponorem a nově konstruovaným plachtovím, které umožňovalo rychlejší plavbu a hlavně efektivní využití protivětru. Z Lisabonu vypluly lodě v srpnu 1497 s jasným cílem plout podél západoafrického pobřeží tak dlouho, dokud to jen půjde. Na konci 15. století bylo zvykem stavět na pobřeží kamenné pilíře ve tvaru kříže označované jako padrão, jež sloužily nejen jako orientační body, ale zároveň vymezovaly již objevená a zabraná území.

Výprava zakotvila na 29° s. š. a zřídila zde základnu. Dias rozhodl, že dál bude pokračovat jen jedna loď. V té době se námořníci stále nacházeli ve známých vodách. Nicméně v okamžiku, kdy na přibližně 2° na jih od obratníku Kozoroha minuli poslední z křížů padrão, dostali se do úplně neznámých vod, které pojmenovali jako „moře Temnot“. Další z kamenných pilířů nechal Dias postavit v místě, které dnes označujeme jako Diaz Point a dále zamířil k ústí řeky Orange v dnešní Namibii.

Ze zápisků v lodním deníku můžeme vyčíst, že loď následujících 13 dní plula přímo k jihu. Počasí námořníkům vůbec nepřálo a ve velmi silné bouři si vůbec nevšimli, že obepluli nejjižnější bod afrického kontinentu a tím překonali hlavní překážku na plánované cestě do Indie. První zastávku při plavbě Indickým oceánem udělali v místě, jež dnes nazýváme Mossel Bay, a o něco později zastavili ještě v zálivu Algoa nedaleko dnešního Port Elisabeth. V lodním deníku Bartolomeu Diase najdeme poznámky, které svědčí o vyčerpání posádky, docházejících zásobách potravin a vody, neustále zhoršujícím se počasí a nakonec i vzpouře, která jej donutila k návratu.

Paradoxem celé plavby zůstává, že Mys Dobré naděje objevil Bartolomeu Dias až při návratu, kdy jemu a celé jeho posádce přálo počasí. Původní název objeveného mysu Cabo Tormentoso (mys Bouří) věrně odrážel nejen Diasovy vzpomínky, ale pocity celé jeho posádky. Nicméně portugalský král v obavě, že by další mořeplavci hledající cestu do Indie mohli podlehnout strachu, nechal mys přejmenovat na Cabo de Boa Esperanca (mys Dobré naděje) a tento jeho název používáme dodnes.

Odmítnutý hrdina

Bartolomeu Dias strávil se svou posádkou více než půl roku na moři a společně prozkoumali na 350 mil neznámého pobřeží. Obě lodi se vrátily do Lisabonu v prosinci roku 1488. Diasovi se dostalo vřelého přijetí na královském dvoře, kde byl oslavován jako hrdina. Dnes již můžeme jen spekulovat, proč nebyl Dias vybrán jako velitel velké indické expedice, jejímž vedením byl nakonec pověřen Vasco de Gama.

V roce 1498 plul Dias krátce ke Kapverdám a v roce 1500 se účastnil plavby do Indie vedené Pedrem Álvaresem Cabralem. Tato plavba však skončila pro Diase a celkem 4 lodi z Gabralovy flotily a jejich posádky tragédií. V mohutné bouři během ztroskotání nedaleko mysu Dobré naděje utonul nejen Bartolomeu Dias, ale posádky všech čtyř lodí.

Lidé však na velké činy slavného mořeplavce nezapomněli. V roce 1572 vydal portugalský renesanční básník Luís de Camões epos Lusovci, v němž věnoval značnou část textu i oslavě jeho činů a zásluh.

Zdroj: Encyclopedia Britannica

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom