19. ledna 2023 06:00

Kdo bude českým prezidentem? Výsledky druhého kola prozradí horoskop České republiky

S rozjíždějícími se kampaněmi před druhým kolem prezidentských voleb je jejich výsledek čím dále víc nejasný. Kandidáti mají v podstatě stejné šance na zvolení. Jak dopadne druhé kolo prezidentských voleb z pohledu horoskopu České republiky?

Tak jako každý člověk i země, města a státy mají svůj horoskop. Česká republika podědila ten československý, který pracuje s datem narození 28. 10. 1918, 19 hodin SEČ, Praha. Z těchto údajů vychází i následující astrologická předpověď.

První kolo všem zamotalo hlavu

První kolo prezidentských voleb proběhlo 13.–14. ledna 2023, přesně v době, kdy přes radixový Uran v X. domě horoskopu České republiky přecházela planeta Saturn. Spojení (v astrologii konjunkce) Uranu se Saturnem v sobě nese poselství potřeby vyváženosti mezi individuální svobodou a zákony, které slouží obecnému blahu, rozvoje optimální míry svobody ve stanoveném rámci, schopnosti najít správný poměr mezi tradičními hodnotami, strukturami a moderním vývojem i formami.

Výsledek prvního kola voleb byl více než nerozhodný, dva nejsilnější kandidáti získali v podstatě stejný počet hlasů a národ se rozdělil na dva tábory. Poselství konjunkce Uranu a Saturnu, která symbolizovala naději na stabilizaci společnosti, zakopání příkopů, spojení starého s novým, se zatím nenaplnilo. Nicméně v řeči astrologie naděje nezemřela, působení Saturnu je pomalé a jeho vliv trvá přinejmenším až do pondělí 23. ledna, do doby, kdy podle horoskopu zároveň zesílí silně napjatá atmosféra ve společnosti. Je velmi pravděpodobné, že přesně v tomto čase se rozhodneme o budoucím prezidentovi České republiky.

Dramatické mezidobí

Ve dnech mezi prvním a druhým kolem prožijeme společensky vyhrocené období, které se ve své nejdrsnější podobě projeví od 23. ledna do 25. ledna. (Na radixovou konjunkci Saturnu s Lunou ve IV. domě – v horoskopu České republiky symbolizuje obyvatele této země, počasí a politickou opozici – budou v napjatém aspektu působit planety Saturn a Venuše s tranzitující Lunou ve znamení Vodnáře.) Půjde o opozici mezi IV. a X. radixovým domem, což v řeči mundánní astrologie ukazuje na spor o vedení a směřování naší republiky. Konflikt bude plný výbušných emocí, tendencí k nedodržování pravidel hry ve jménu vyšších principů a idejí. Mohou se objevovat i nacionální snahy nebo otázky národního uvědomění. Společenská atmosféra může být silně proměnlivá, na druhou stranu i nesmírně zatvrzelá a rigidní. Všichni si budou stát na svém a nehodlají se posunout ani o kousek. Hlavním společenským tématem budou otázky svobody, nezávislosti, svébytnosti. Uvolnění přichází 26. ledna, jako kdybychom se rozhodli.

Druhé kolo přinese zklamání i deziluzi

Druhé kolo prezidentských voleb je naplánované na 27.–28. ledna 2023 a z hlediska horoskopu České republiky bude více než zajímavé. Probíhající tranzity aktivují symbolické role oběti a spasitele. Bude tedy zajímavé pozorovat, kdo nakonec bude kým. Můžeme si jen přát, aby obětí nebyli obyvatelé této země, protože období, které je před námi, bude vyžadovat prezidenta nejen silného a pevného charakteru, rozhodnosti a neústupnosti, ale i přizpůsobivosti, důvtipnosti a improvizace. Blíží se totiž období velkých návratů planety Uran, která nám při svých tranzitech v nějaké formě přinese paralely k historickým událostem v dějinách našeho státu.

Oběžná dráha planety Uran je osmdesát čtyři let, to pro astrologii znamená, že se v radixu vrátí na stejné místo, na kterém byla právě před osmdesáti čtyřmi lety. Uran v horoskopu České republiky, tehdy Československa, pomohl odstartovat události, které začaly Mnichovem v roce 1938.

Tranzity v horoskopu České republiky v čase vyhlášení výsledků dne 28. ledna 2023 jsou smíšené – jak negativní, tak pozitivní. Mezi ty pozitivní patří, že dokážeme přijmout demokratické rozhodnutí vyplývající z demokratických voleb a že naše volba může přispět k prosperitě naší země. Některým z nás se splní sen, vize se promění v realitu. Mezi negativními budou dominovat silné rozladění velké části obyvatelstva, zklamání ze způsobu komunikace, nesplněná očekávání, možná i podezření z klamu či podvodu.

Svatý Václave, vévodo české země

Výsledek třetí přímé volby prezidenta v historii České republiky se dozvíme 28. ledna, tedy v den se symbolickým datem. 28. září slavíme Den české státnosti, 28. října Den vzniku samostatného československého státu. 28. září nám připomíná svatováclavskou tradici, jeden ze symbolů, který funguje podle slov historika Dušana Třeštíka i dnes. Svatý Václav nám vládne shora z nebes, koruna království českého pomyslně spočívá na jeho lebce a odtud je propůjčována každému dočasnému panovníkovi jen při jeho korunovaci. Třeštík ve své knize Češi a dějiny v postmoderním očistci pokládá všem Čechům silně znepokojující otázku: „Jsme pasivní a poslušnou korporací, čeledí sv. Václava (jak se říkalo od 12. století), nebo zodpovědnými následníky těch svobodných občanů, kteří se 28. října 1918 s plnou vážností rozhodli pro to, že si udělají svůj stát? To první je pohodlné, nebeský kníže se přece o své děti postará, nedá zahynouti nám ni budoucím. S tím druhým je to horší. Je to totiž na nás samotných,“ dodává Dušan Třeštík. 28. ledna 2023 se podle horoskopu České republiky budeme rozhodovat právě mezi těmito dvěma základními idejemi naší státnosti.

Inaugurace prezidenta

Malý dovětek nakonec. Den inaugurace nového prezidenta připadá na 8. března 2023 a ten je pro Českou republiku podle jejího horoskopu nadmíru příznivý. Šťastné odcházení i velmi šťastné přicházení skutečné hlavy státu. Vévodo české země, svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím, ale pro jistotu zkusme o své budoucnosti rozhodnout my sami.

Zdroj: Autorský článek, najdise.cz a Třeštík, D.: Češi a dějiny v postmoderním očistci, Nakladatelství Lidové noviny 2005.

Jiřina Köppelová

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom