11. ledna 2023 06:00

Výsledky voleb podle astrologie: Kdo bude novým českým prezidentem?

Jak dopadnou prezidentské volby v České republice, je čím dál větší hádankou pro leckteré politology, politiky, sociology i samotné občany. Ve hře je několik velmi silných hráčů a ještě silnější hráči stojí v pozadí volby. Možná nám ale o dějích budoucích může něco napovědět astrologické nebe. Kdo bude naším novým prezidentem nebo prezidentkou?

Tak jako každý člověk i země, města a státy mají svůj horoskop. Česká republika podědila ten československý, který pracuje s datem narození 28. 10. 1918, 19 hodin SEČ, Praha. Z těchto údajů vychází i následující astrologická předpověď.

Rok 2022 přinesl České republice turbulentní časy, na Ukrajině vypukla válka a svými ději ovlivnila politické i ekonomické procesy nejen u nás doma. Přituhovat bude i v roce 2023, který je podle známé české astroložky Evy Prokešové prvním v řadě přelomových roků. „Od hmotných záležitostí, ať už je to ekonomická situace, nebo stav naší planety (Pluto v Kozorohu, Uran v Býku na nebi, tedy v zemských znameních), se začneme pomalu posouvat ke společenským tématům, technologiím a otázkám rovnosti a svobody (Pluto ve Vodnáři, Uran v Blížencích na nebi, tedy ve vzdušných znameních). Dění ve světě se nadále bude těsně prolínat s ději u nás doma (Pluto přejde do IX. domu horoskopu republiky),“ uvedla pro Prima ZOOM Eva Prokešová.

Přesun Pluta z VIII. radixového domu horoskopu do IX. domu je pro Českou republiku velmi významným tranzitem. Symbolicky jsme tak ukončili etapu propojování byznysu, politiky a médií a období mocenských zájmů a vlivů, které z toho plynou, a nastoupili jsme novou etapu, kdy se děje u nás doma budou velmi prolínat s děním ve světě. Z tohoto úhlu pohledu je volba nového prezidenta o to závažnější a hlavně zodpovědnější. Právě prezident spolu s vládou nás musejí provést skutečně dlouhým obdobím, kdy osud naší země bude silně ovlivňován událostmi za hranicemi naší vlasti.

Poselství prezidentské volby

První kolo prezidentských voleb je vyhlášené na 13.–14. ledna 2023, přesně na dobu, kdy přes radixový Uran v X. domě horoskopu České republiky bude přecházet planeta Saturn. Spojení (v astrologii konjunkce) Uranu se Saturnem v sobě nese poselství vyváženosti mezi individuální svobodou a zákony, které slouží obecnému blahu, rozvíjí optimální míru svobody ve stanoveném rámci, nachází správný poměr mezi tradičními hodnotami, strukturami a moderním vývojem i formami.

Volba prezidenta by nám tak v symbolické řeči mundánní astrologie měla dopřát naději na stabilizaci společnosti, zakopání příkopů mezi znepřátelenými stranami, spojení starého s novým a hlavně šanci na větší politickou svéprávnost a svébytnost České republiky. Jestli ale této přízně hvězd využijeme, je jen na nás. Odvrácená tvář této konjunkce totiž spočívá v přehnané snaze si dokazovat vlastní nezávislost, v prosazování nových idejí, při jejichž realizaci však můžeme být značně nejistí, úzkostní nebo vrtkaví. (Stejná konjunkce Saturnu s Uranem v horoskopu České republiky naposledy proběhla v letech 1993 a 1994 po rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku.)

Vítězové prezidentských voleb

V sobotu 14. ledna 2023 se dozvíme výsledky prvního kola prezidentských voleb a vypadá to, že i když nás čeká nějaké překvapení, bude to spíše volba nerozhodná a že si prezidenta v prvním kole nezvolíme. Jako kdyby někteří z nás začali otálet s konečným rozhodnutím a chtěli ho odložit na dobu, kdy budou mít pocit, že vědí. Jiní upadnou do jakési nečinnosti, letargie a ponechají volbu na druhých. Vítězí populismus, plané sliby a lži (Neptun kvadratura Ascendent/Descendent z XI. domu). Přesto podle astrologické konstelace 14. ledna 2023 by do druhého kola měli postoupit dva spíše společensky i politicky umírněnější kandidáti.

Případné druhé kolo, které by se uskutečnilo 27.–28. ledna 2023, bude z hlediska horoskopu České republiky zajímavé. Probíhající tranzity aktivují symbolické role oběti a spasitele. Bude tedy zajímavé pozorovat, kdo nakonec bude kým. Můžeme si jen přát, aby obětí nebyli obyvatelé této země, protože období, které je před námi, bude vyžadovat prezidenta či prezidentku nejen silného a pevného charakteru, rozhodnosti a neústupnosti, ale i přizpůsobivosti, důvtipnosti a improvizace. Blíží se totiž období velkých návratů planety Uran, která nám při svých tranzitech přináší nepředvídatelné a někdy i těžko odhadnutelné události.

Nevypočitatelný charakter planety Uran

Oběžná dráha planety Uran je osmdesát čtyři let, to pro astrologii znamená, že se v radixu vrátí na stejné místo, na kterém byla právě před osmdesáti čtyřmi lety. Uran v horoskopu České republiky, tehdy Československa, pomohl odstartovat události, které začaly Mnichovem v roce 1938. Ale jelikož nikdy nevstoupíme do stejné řeky, platí to i pro astrologii. Další pomalé planety (Pluto, Neptun, Saturn a Jupiter), které jsou symbolickými hlavními hybateli dějů, působí na jiné oblasti v horoskopu České republiky, a rozehrávají tak v mnoha ohledech odlišný příběh. Nicméně s překvapivou a nevypočitatelnou rolí planety Uran v horoskopu České republiky bychom počítat měli.

Zdroj: Autorský článek a najdise.cz

Jiřina Köppelová

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom