2. září 2022 02:30

Známe nejlepší země pro přežití zkázy moderní civilizace. Česko vůbec nevyhovuje

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde byste měli největší šanci na přežití, pokud by nastal globální společenský kolaps, jehož součástí by bylo i zhroucení ekonomiky a tím pádem i zastavení výroby a dovozu produktů a potravin, které dnes bereme jako samozřejmost? Vědci se touto otázkou seriózně zabývají a určili, které země jsou pro život po zkáze civilizace, jak ji známe, nejlepší.

Nebudeme vás dlouho napínat. Česko mezi ideálními zeměmi pro život poté, co selže světová ekonomika a společnost, rozhodně nefiguruje. Nesplňuje totiž podmínky, které vědci určili jako vhodné pro budoucí postkatastrofický vývoj, který podle nich může vzniknout těžkou finanční či klimatickou krizí, zničením přírody, ještě horší pandemií než v případě covidu-19, anebo dokonce kombinací všech zmíněných faktorů.

Vědci z Institutu globální udržitelnosti na britské Anglia Ruskin University tvrdí, že k potenciálnímu zhroucení společnosti napomáhá její silná globalizace a důraz na ekonomickou efektivitu, která nebere na vědomí nutnost vytvářet volné kapacity nejen v potravinářství, ale i v dalších životně důležitých odvětvích.

Nejlepší jsou ostrovní země

Ačkoli autoři studie samozřejmě doufají, že k sociálnímu kolapsu v brzké době nedojde, varují, že je do budoucna nutné směřovat k větší odolnosti vůči společenským výkyvům. Jako zásadní vidí budování systémových rezerv, které umožní vládám rychleji a efektivněji reagovat. Aktuálně je totiž společnost nastavena spíše na reaktivní přístup, který s krizí dopředu nepočítá – a pak ji řeší zmatečně a mnohdy se zpožděním. O to víc vědci při výběru ideálních zemí pro přežití upřednostňují země, které jsou do velké míry soběstačné a jsou schopné i efektivní obrany svého území.

Zhroutí se podle vás moderní civilizace?

Mezi nejlepší místa pro přežití globálního společenského kolapsu patří podle studie otištěné v časopisu Sustainability Nový Zéland, Island, Velká Británie a Tasmánie, což by vám samo o sobě mělo naznačit, jakou roli hraje pro bezpečnost obyvatel skutečnost, že bydlíte na ostrově obklopeném kilometry vodní hladiny. Dalším důležitým faktorem pro zvládnutí potenciální apokalypsy je vyspělá tamní společnost a rovněž schopnost udržet energetickou a potravinářskou síť nehledě na okolní vlivy. Nový Zéland je bohatý na zemědělské oblasti, netrpí přelidněním (žije zde pouze 18 obyvatel na čtvereční kilometr) a dokáže využít obnovitelné zdroje jako hydroelektrickou a geotermální energii.

Česko není připraveno

Srovnejte tyto skutečnosti s Českou republikou, která je obklopena sousedními zeměmi – a je tudíž snadno napadnutelná, má hustotu obyvatel násobně vyšší než Nový Zéland (139 osob na km²) a nedokáže efektivně využívat moderní metody výroby elektřiny. Ano, Česko v tomto případě vůbec neodpovídá parametrům.

Naopak v potravinové soběstačnosti na tom nejsme úplně špatně, když si vystačíme v rámci střední Evropy z 80 procent (a jsme tak o necelých 10 procent nad Slovenskem). Důležitou roli však hrají detaily. Například ohledně ovoce jsme soběstační jen ze 30 procent, masa jsme schopni vyprodukovat 60 procent. Naopak přebytky máme v mléku a obilovinách. Obecně je však celková soběstačnost ČR hodnocená jako utopie.

Naštěstí v tomto směru nejsme žádnými osamocenými otloukánky. Samotné vědce zaskočilo, že se mezi nejlepší kandidáty na přežití dostala i Velká Británie, která sice dokáže díky své odtrženosti od kontinentu bránit své hranice, nicméně je velmi hustě obydlená, tradičně outsourcuje výrobu, nepatří mezi tahouny ve vývoji obnovitelných zdrojů a aktuálně je schopná vyrobit jen 50 procent vlastních potravin. Přesto je podle studie schopná katastrofickým socioekonomickým otřesům odolat. Doufejme však spolu s autory studie, že na žádné hrůzostrašné scénáře vůbec nedojde a boj o zbytky energie či balíčky sušeného hovězího tak nebude nutný.

Zdroj: The Guardian

Petr Semecký

redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom