13. března 2023 14:25

Je bible špatně přeložená? Lucifer má podle všeho blíž k Ježíšovi než Satanovi

Ďábel, Satan a Lucifer možná nejsou tři shodná jména pro tutéž postavu. Udělali křesťanští učenci chybu v interpretaci starých textů?

Mnoho křesťanů věří, že ďábel, Satan a Lucifer jsou tři jména pro stejnou postavu. Podle mnohých učenců však Lucifer rozhodně stejnou personou jako Satan není. Někteří dokonce prohlašují, že jméno Lucifer v Bibli označuje i Ježíše.

Lucifer a Jitřenka

O tom, že je Lucifer totožný se Satanem, samozřejmě hovoří a píší křesťané už po staletí; za tutéž postavu je bezpochyby považovali již ve 14. století, kdy Dante psal svou Božskou komedii. Jenže původní hebrejské texty používají slovo „zářící“, לֵילֵה,. V latině Lucifer znamená Světlonoš a latinští překladatelé jej tradičně spojovali s jitřenkou a úsvitem.

Čtěte také: Svatý Ondřej umíral bolestivěji než Ježíš. Jeho svátek vyhlížejí svobodné dívky i ruští námořníci

Přímo slovo Lucifer se ve Starém zákoně objevuje jen jednou a jako jméno vlastní. Toto slovo navíc používají jen některé biblické překlady, hlavně verze krále Jakuba; v Izaiášovi se tak například můžeme dočíst: „Jakž to, že jsi spadl z nebe, ó lucifeře v jitře vycházející. Poražen jsi až na zem, ježtos zemdlíval národy,“ ačkoli jiné překlady místo jména Lucifer používají slova jako je „zářný“ a popisují stav.

Lucifer a Satan

Tento citát se ale podle mnoha odborníků včetně profesora Henryho Kellyho týká pádu babylonského krále a se Satanem proto nemá nic společného. Pozdější křesťanští komentátoři si ale celou událost mylně vyložili jako svržení Satana z nebes.

Čtěte také: Jan Křtitel dělal předskokana Ježíšovi a skončil s hlavou na talíři. Její kusy rozdali

Satan, princ temnot, se na druhou stranu ve Starém zákoně objevuje mnohokrát, často popsaný jako protivník či oponent. Spojení Lucifera se Satanem pak mohlo vzniknout celkem jednoduše, protože Satan je na mnoha místech Bible spojovaný s příchodem světla. Například se tak píše ve Zjevení sv. Jana: „Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti…“

Lucifer a Ježíš

V Novém zákoně je postava ďábla ještě častější a své následovníky před ním varuje i Ježíš.

I Lucifer se v Novém zákoně objeví, ale – a to může být pro někoho dost šokující – jako popis Ježíše. „Ježíšovi říkají Světlonoš nebo Jitřenka, protože reprezentuje nový začátek,“ tvrdí profesor Kelly. Jasnou hvězdou jitřní se pak Ježíš nazývá dokonce sám ve Zjevení svatého Jana. Jeho ale samozřejmě nikdo se Satanem nezaměnil.

Zdroj: Semantic Scholar

Sledujte Utajené příběhy českých dějin právě teď:

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom