28. března 2022 08:01

Tajná organizace satanistických nacistů funguje dodnes. Stále se věnuje i mučení a nekrofilii

Pohanské rituály, napojení na vesmír, víra v Satana a obdiv Adolfa Hitlera. Jak to jde všechno dohromady? Řád devíti úhlů nemá problémy se zakomponováním téměř libovolných vlivů.

Organizace vyznavačů satanismu i nacistických myšlenek tajně funguje už od 60. let. Ne, to není zápletka béčkového filmového hororu, jehož autoři se rozhodli zapojit fantazii jen natolik, aby splácali několik absurdních nápadů dohromady; tahle extremistická okultistická skupina skutečně existuje.

Nejasný původ

Takzvaný Řád devíti úhlů (Order of Nine Angles, ONA) byl pravděpodobně založen v 60. či 70. letech ve Velké Británii, do širšího povědomí se však dostal až počátkem 80. let. Mýtus o vzniku, který o sobě ONA rozšiřuje, vychází z předkřesťanského pohanství, jehož moudrost byla po staletí tajně předávána. Příslušníci tohoto řádu se shromažďovali v nenápadných chrámech a ze svého středu volili velmistra (či velmistryni).

Tato tradice údajně fungovala po mnoho staletí, až v 60. letech 20. století se však jedné velmistryni podařilo sdružit členy několika chrámů, čímž organizace nabyla na síle a začala rekrutovat další členy. Počátkem 70. let se ke skupině přidal tajemný Anton Long, jenž se následně stal velmistrem a publikoval o myšlenkách řádu množství statí. Postupně se Řád devíti úhlů stal publikačně dominantním představitelem teoretického satanismu, od roku 1988 vydává vlastní časopis, a dokonce připravil i deskovou hru. I díky rozsahu těchto aktivit leckteré americké a anglické organizace zaměřené na lidská práva opakovaně upozorňují na nebezpečí, které může šíření těchto materiálů přinést.

Mix vlivů

Členové skupiny idealizují nacistickou éru i jejího čelního představitele Adolfa Hitlera; svůj kalendář dokonce odvíjejí od jeho narození. Cílem organizace je samozřejmě zničení současného společenského řádu a nastolení jakýchsi kmenových společností, jež prostřednictvím myšlenek sociálního darwinismu nastolí Satanovu říši na Zemi. Současnou společnost považují členové této sekty za úpadkovou, dekadentní, zničenou zhoubnými žido-křesťanskými myšlenkami – proto také členové řádu oslavovali Usámu bin Ládina či obecně islámský fundamentalismus.

Devět úhlů má v tomto kontextu hned několik možných vyznění, souvisejících s alchymistickými a kosmologickými vysvětleními. Texty hovoří o existenci akauzální říše, kde neplatí fyzikální zákony (jako kauzalita) a kde je možné čarovat. Obecně filozofie řádu vychází z tzv. stezky levé ruky neboli příklonu k černé magii. Vedle mnohých odkazů na pohanskou nauku a propagaci neonacistických myšlenek stojí za zmínku i ochota řádu propagovat zcela protichůdné přístupy ke světu a geopolitice – díky této zmatenosti a neuchopitelnosti je možné řádové texty v podstatě donekonečna upravovat a rozšiřovat, a zároveň se tak ohánět podrýváním společenských struktur.

Satanismus, nacismus a společnost

Snaha o změnu společenského nastavení zní poněkud úsměvně, ještě mnohem bizarněji pak vyznívá ambice kolonizovat Mléčnou dráhu árijskou rasou. Problematičtější jsou však doporučení, aby členové řádu páchali trestné činy a zapojovali se do aktivit extremistických skupin. Jen v letech 2019–2020 bylo v americké armádě zaznamenáno několik případů, kdy vojáci zastávající nacisticko-satanistické myšlenky rozšiřovali dezinformace, riskovali životy svých kolegů a spolupracovali s teroristickými skupinami.

Touha zničit základy, na nichž je západní civilizace postavená, vede i k propagování sexuálního násilí a pedofilie. Opět se tedy v nedávné době vyskytla řada případů znásilnění, držení dětské pornografie, mučení či nekrofilie. Vzhledem k omezenému počtu členů řádu však většina zločinů zůstává pouze v rovině teorie – texty například vybízejí i k provádění lidských obětí, zatím však nebylo prokázáno, že by k něčemu takovému někdy skutečně došlo.

Existenci řádu je v dnešní době obtížné prokázat, neboť se nejedná o organizaci s čitelnou strukturou či veřejně známými zástupci – spíše jde o množství utajených, více méně nezávislých buněk, které spolu příležitostně komunikují, především však sympatizují s Longovými texty, jejichž množství stále rozšiřují. Podle odhadů může toto volné uskupení zahrnovat několik tisíc členů po celém světě.

ZDROJ: Wikipedia, BBC

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom