14. února 2023 14:00

Ozbrojený muž vlezl do místnosti s magnetickou rezonancí. Následky pro něj byly strašlivé

Proč se na magnetickou rezonanci nesmí s kovovými předměty v kapse? Muž, který předpisu nedbal, za své pochybení zaplatil životem.

Není to moc dlouho, co nám tragická nehoda v brazilském Sao Paulu ukázala, že nemocniční předpisy nelze brát na lehkou váhu. Čtyřicetiletý právník Leandro Mathias de Novaes se nijak netajil svou vášní ke zbraním, na svém účtu na sociální síti TikTok pravidelně sdílel obsah, jímž nebezpečnou zálibu horlivě podporoval. Na svou lásku ke střelným zbraním bohužel doplatil, když 16. ledna 2023 doprovázel svou matku na magnetickou rezonanci.

Do místnosti, kde se magnetická rezonance provádí, vstoupil de Novaes společně se svou matkou. Přestože je personál nemocnice vyzval k tomu, aby odložili všechny kovové předměty, které mají u sebe, de Novaes z nepochopitelného důvodu zatajil legálně drženou zbraň, která mu visela za opaskem. Podcenit sílu zdravotnického přístroje ale rozhodně nebyl dobrý nápad.

Jak magnetická rezonance funguje?

Magnetická rezonance se používá k vyšetření mozku, míchy, ale i cév a pracuje na principu magnetického pole. Jejím cílem je jen tkáň, která obsahuje vodu, potažmo vodík. Vodou jsou přitom tvořeny dvě třetiny lidského těla, přičemž molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Jádrem vodíku je pak jeden proton.

Právě rychlé otáčení protonu vytváří magnetické pole. Při použití magnetické rezonance se proton ocitne ve vnějším magnetickém poli způsobeném rezonancí. Jeho pole se nicméně orientuje rovnoběžně se siločárami vnějšího pole, takže proton se poli rezonance přizpůsobí. Skener používá několik cívek, které vysílají radiofrekvenční vlny, a jakmile cívky přestanou vysílat, protony se vracejí zpět do původního pohybu. V té chvíli atomy „zasvítí“ signálem elektromagnetické energie, který je měřitelný.

Signály jsou následně počítačem zpracovány tak, že poskytnou lékařům konečný obraz o pacientových vnitřních orgánech. Ty jsou snímány v tenkých vrstvách neboli řezech o tloušťce 1–5 mm. Magnetické pole skeneru je přitom mnohonásobně silnější než obyčejné magnety, které si pověsíme na ledničku. Přinést tedy na magnetickou rezonanci kovový předmět je tak značným bezpečnostním rizikem.

Zbraň přitažená a střílející

Není jasné, proč se de Novaes rozhodl zbraň ve vyšetřovací místnosti ponechat a personálu ji zatajit. V každém případě se mu rozhodnutí stalo osudným. Magnetické pole přístroje doslova vytáhlo zbraň z mužova opasku a přitáhlo ji ke skeneru. Zbraň při tom vystřelila a střela zasáhla muže do žaludku. Muž byl s vážnými poraněními převezen na pohotovost, po několika týdnech však zraněním podlehl.

Zdroj: IFLScience

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom