Ukrajinské Lidice: Mstiví nacisté zabili 3 000 lidí za 7 hodin. Překypovali chladnou nápaditostí

Nacisté se v ukrajinských vesnicích krutě mstili za partyzánskou činnost. Systematičnost, s jakou chladnokrevně vraždili, je zarážející.

Obyvatelé Kortelis a dalších nacisty obsazených vesnic ve Volyňské oblasti severozápadní Ukrajiny pomáhali sovětským partyzánům proti německým okupantům velmi ochotně. Bohužel podcenili, kam až jsou nacisté ochotní zajít ve snaze se pomstít a hlavně zastrašit všechny, kdo by se odvážili vzdor proti Hitlerovu Německu podpořit.

Nacisté sice koncem srpna uprostřed vesnice zastřelili příbuzné několika odbojářů, ale nestačilo to, a poté, co byli partyzány oloupeni o další proviant a zásoby, přišel rozkaz okamžitě „zničit vesnice otrávené banditskou infekcí“. A nadporučík Glücks jej ve středu 23. září 1942 splnil s naprosto chladnokrevnou přesností a nápaditostí, která by za jiných okolností byla snad i fascinující. Takhle ale zůstává jen děsivá a nelidská.

Ledově klidný masový vrah

Byla to právě Glücksova korespondence s jeho nadřízeným, díky níž se dochoval alespoň nějaký záznam o tom, jak vesnice umírala. Začal tím, že si na pomoc přizval jednotky ukrajinské a běloruské kolaborantské policie, aby jeho mužům pomohly vesnici obklíčit a její obyvatele spolu s lidmi z nedaleké Birky, Zabolotťi a Borisovky za úsvitu nahnat do jejího středu. Každému z policistů ale povolil dát do hlavně jen jediný náboj, aby je to nelákalo zbytečně střílet a nevyvolali tak zbytečně paniku.

Ozbrojil jen svoje lidi, zato ale pořádně. Kulomety před zraky lidí určených k likvidaci nechal pečlivě skrýt a choval se tak klidně, že se jeho klid přenesl na podřízené i oběti. Obyvatele vesnic tak pozavírali do kostela, školy a přilehlých domů a s úsměvem jim vysvětlili, že si je budou postupně zvát ven kvůli čemusi, co znělo jako pouhá formalita, nedůležitá informativní schůzka.

Šest masových hrobů

Jako první nechal Glück vyvést skupinky pěti až deseti mladých mužů. Zlikvidoval je přednostně, aby se nepostavili na odpor a aby, prozradilo-li by se, co se na náměstí děje, už nezbyl nikdo, kdo bude bránit ženy a děti. Za kulomety rozmístěné na pěti strategických místech posadil jen ty nejzkušenější muže a i tak jim poručil se po 30 minutách nechat vystřídat. Motory aut nacisté nechali běžet a schválně šlapali na plyn, aby co nejlépe přehlušili kulometnou palbu, zoufalé výkřiky a pláč. A pak zahájili masakr, který od devíti ráno trval až do čtyř odpoledne.

Nepřežil nikdo. Těla 2 892 mužů, žen a dětí zahrabali do masových hrobů a vesnici vypálili do základů. Když 18. července 1944 vojáci 160. pěší divize Kortelisy osvobodili, nestál v nich jediný dům.

Památník

V roce 1980 na kopečku nad jedním ze šesti masových hrobů odkryli památník obětem fašismu a velké, z bronzu odlité sousoší má navždy připomínat hněv a bolest, ale taky odvahu, za kterou místní zaplatili nejvyšší daň.

Zdroj: Golos.com.ua

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom