6. ledna 2023 06:00

Záhada tří králů: Kolik jich ve skutečnosti mohlo být, co viděli na obloze a byli opravdu králi?

Kašpara, Melichara a Baltazara – údajné tři krále, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi – obestírá víc záhad, než si myslíme.

Podle Matoušova evangelia se v Jeruzalémě za vlády římského vazala Heroda objevili mudrcové z východu a ptali se po právě narozeném králi Židů. K Herodově nelibosti tím nemysleli jeho, ale židovského mesiáše, jehož příchod jim předpověděly hvězdy. Ostatně jedna z nich je měla do Jeruzaléma přivést: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Během následujících staletí se příběh ustálil v podobě, jak ho známe dnes. Mudrcové – dnes již králové – si nechali ukázat cestu do Betléma, který leží necelých deset kilometrů od Jeruzaléma, a tam novorozenému Ježíši předali své dary. Od středověku pak svátek Tří králů připadá na 6. ledna, kdy se původně slavilo Zjevení Páně, tedy takzvaná Epifanie, a vrcholí jím 12denní vánoční období.

Ustálená legenda v sobě ale skrývá až příliš mnoho nezodpovězených otázek. Kdo byli mudrcové, anebo snad králové, kteří se klaněli malému Ježíši? Odkud pocházeli a co je do Judeje přivedlo?

Kolik králů vlastně do Betléma dorazilo?

Nejstarší dochované řecky psané rukopisy Matoušova evangelia zmiňují mágy, z nichž pozdější překlady udělaly mudrce a středověk dokonce krále. Že by měli být tři, vyvodili až raně středověcí teologové z počtu donesených darů.

Rané křesťanské zdroje ale pracovaly s nejrůznějším počtem mágů. Malby v takzvaných Petrových a Marcellinových katakombách nedaleko Říma zobrazují mudrce dva, další malba v Lateránském muzeu nabízí mudrce tři a římské katakomby Domitilla dokonce čtyři. Váza v někdejším Kircherově muzeu zobrazovala osm mágů a některé syrské církve napočítaly mágů rovnou dvanáct.

V západním křesťanství se ustálila podoba jmen Kašpar, Melichar a Baltazar a tito Tři králové měli pocházet z Indie, Persie a Babylónie. Podle syrské tradice se ale nazývali Larvandad, Hormisdas a Gušnasaf, pro Armény to pak byli Kagba, Badadacharida a Badadilma

Byli to opravdu králové a odkud přišli?

Králové nejspíš do Betléma nedorazili, přesto ale mohli mít tajemní Ježíšovi obdivovatelé k vladařům své doby blízko. Mohlo jít o zarathuštrovské učence a astrology, jedny z nejvzdělanějších mužů své doby, kteří působili v Parthské říši rozprostírající se v dnešním Íránu a Iráku. Důkazy, že se proroctví naplnila, hledali ve hvězdách, kde skutečně viděli něco, co je vyslalo na cestu přes poušť směrem na západ.

Podle jiného výkladu přišli spíše z arabského království Sába, které bylo v té době významnou říší v oblasti dnešního Jemenu na Arabském poloostrově. Tomu by odpovídala i skladba darů, které údajní králové Ježíšovi přinesli. Jak zlato, tak kadidlo a myrha byly totiž nejcennější produkty své doby a v této kombinaci se získávaly hlavně v Africe, s níž Sába obchodovala.

Ve střední Evropě se ustálila tradice žehnání domů a chlévů, kdy se na dveře svěcenou křídou píší písmena C † M † B †, u nás obvykle K † M † B †. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se traduje, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat, tedy Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky za písmeny nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého.

Existovala Betlémská hvězda?

Vrásky na čele vyvolává badatelům i podstata Betlémské hvězdy, která měla tři krále přivést do Jeruzaléma. Hlavním podezřelým byla dlouhou dobu Halleyova kometa, kterou jsme mohli vidět při průletu kolem země v roce 1986 (znovu přilétne až v roce 2061). Jenže tato vlasatice brázdila nebe nad Blízkým východem už v roce 12 před Kristem.

Pokud přijmeme myšlenku, že tři králové byli vlastně astrologové, získává Betlémská hvězda zcela nový rozměr. V letech tři až dva před Kristem se totiž Jupiter na obloze přiblížil tak blízko k Venuši, že se zdálo, jako by splynuly v jednu „hvězdu“, a došlo k tomu v souhvězdí Lva, velice nízko nad východním horizontem.

Mudrci to coby astrologové mohli interpretovat tak, že královská planeta Jupiter se spojila s Venuší, symbolem matky, v souhvězdí Lva, krále zvířat. Tedy v souhvězdí, které podobně jako Berana starověcí astrologové spojovali s Židy. Možná proto si mudrci logicky mysleli, že byl počat velký židovský vůdce.

ZDROJ: Ancient Origins

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom