23. listopadu 2022 13:15

Biblická potopa světa nemusí být výmyslem. Stopy vedou do Černého moře

Potopa světa se odráží v různých mýtech napříč světem. Šlo o boží trest, nebo prostý důsledek konce doby ledové?

Na světovou potopu samozřejmě nemá patent pouze Bible. Zprávy o této gigantické katastrofě pocházejí z mnohem starší literatury i ústně předávaných a později písemně zaznamenávaných mýtů různého původu. Znamená to, že světová potopa opravdu proběhla? Někteří vědci si myslí, že ano. V Černém moři byla dokonce nalezena vodítka, podle nichž může být právě tato lokalita pro počátek potopy klíčová.

Zkázonosné ledovce

Hladina Černého moře měla podle dosavadních poznatků a teorií začít stoupat ve chvíli, kdy se do něj začala vlévat voda z tajících ledovců. Díky tomu se z Černého moře stalo sladkovodní jezero, do kterého se voda tlačila velkou silou. Jak se můžete dozvědět z pořadu Mýty: Největší záhady lidstva na Prima Zoom, dost možná se na dně Černého moře nacházejí řečiště a bývalé pobřeží dosvědčující hrůznou událost.

Těžké ledovce zároveň vytvořily v Zemi sníženinu, díky které proudila voda z ledovců do Severního moře. Černé moře tak začalo postupně vysychat. Hladina světového oceánu stoupla natolik, že mořská voda začala zaplavovat mělké údolí v místě dnešního Bosporu. Zprvu drobný tok se postupně zvětšoval a během několika dní strhával břehy, až nakonec dosáhl síly, která dvěstěkrát překonávala Niagarské vodopády. Hladina měla stoupat 15 cm za den a celá potopa měla mít trvání několika měsíců, důsledkem čehož bylo vytlačení tamních obyvatel a jejich úprk do bezpečnějších oblastí Evropy a Asie, kde si následně mýtus o potopě otevřel cestu k dalším generacím skrze ústní vyprávění a záznamy typu Eposu o Gilgamešovi.

Ačkoli řada vědců teorii o potopě světa zcela logicky rozporuje, uznávají, že v oblasti Černého moře skutečně mohlo dojít k nevídané katastrofě. Až další bádání oceánologů a archeologů však možná prokážou, kdo má pravdu a kdo se mýlil. Biblická potopa ale ve vší pravděpodobnosti nikdy nepřestane lidstvo fascinovat nejen svým rozsahem, ale především náboženským dopadem.

Zdroj: Vesmír.cz

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom