30. srpna 2023 14:44

Za vznik Středozemního moře může obří potopa. Podívejte se, jak proces probíhal

Když pohyb zemské kůry přehradil Gibraltarský průliv, změnilo se Středozemní moře v prašnou a pustou pevninu. Jako vysoké hory z ní trčela Sardinie, Sicílie a další dnes známé ostrovy.

Že v sobě klidné tyrkysové vody Středozemního moře ukrývají hluboko na mořském dně obří slaná jezera, by řekl jen málokdo. Jsou jasným důkazem toho, že se před 5 až 6 miliony lety, dlouho před příchodem člověka, odehrála Messinská salinitní krize. Událost, během níž v důsledku pohybu litosférických desek došlo k přehrazení Gibraltarského průlivu, kvůli čemuž se Středozemní moře stalo pouhou přehradou.

Postupem času se voda vypařovala a Sardinie se stejně jako jiné ostrovy stala součástí pevniny. Na některých místech středomořské pánve zůstala jen jezera s koncentrovanou slanou vodou a zde je v hloubce kolem 5 000 metrů najdeme i dnes.

Potopa biblických rozměrů

Messinská salinitní krize trvala přibližně 500 000 let a ukončil ji až vliv tektonických posuvů a tlak vody Atlantiku, které v oblasti dnešního Gibraltarského průlivu začaly vytvářet kanál a měly za následek vznik pravděpodobně největšího vodopádu v historii Země. Při této události, označované jako „zancleánská potopa“, se středomořská kotlina zaplňovala neuvěřitelně silným tokem vody, který by se dal přirovnat k síle tisíce veletoků.

Za sekundu proteklo skrz Gibraltarský průliv 500krát víc vody, než dnes ústím Amazonky. Hladina vody stoupala rychlostí 3 metry za den a Středozemní moře se proudem vody z Atlantiku během několika let znovu zaplavilo.

Zdroj: National Geographic / Nature Journal / ScienceDirect

Tamara Fränzlová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom