8. října 2022 06:00

Konec doby ledové způsobil krutou genocidu druhů. Podívejte se, jak probíhal proces zkázy

Konec doby ledové znamenal jistou smrt pro mnoho živočišných druhů. Nyní už víme, jak si vědci představují průběh genocidy.

Život v pleistocénu zřejmě nebyl nijak jednoduchý. Už jen proto, že pro spoustu druhů velkých zvířat v tomto období končil. Především to platilo pro Austrálii a Severní a Jižní Ameriku. V o něco menším rozsahu i pro Evropu, Asii a Afriku. Právě v Africe toto vymírání před 125 000 lety začalo, příčiny ovšem nejsou jednoznačně určeny. Obecně se ale přisuzují nárůstu lidských lovců či klimatickým změnám, konkrétněji konci doby ledové.

Globální oteplování

V dané době se Země oteplovala a ledovce tak byly na ústupu. Průměrná globální teplota narostla o 6 °C. Po mnoho tisíc let se střídalo období tání a období zimy, což ničilo krajinný ráz. Nebyla to samozřejmě jediná napáchaná škoda, teplotní výkyvy zvířata mátly. Zároveň zvířata umírala na přehřátí, protože po oteplení jim silná kožešina bránila ve výdeji přebytečného tepla.

Kvůli oteplování se začala měnit také krajina a s ní i vegetace, což mohlo mít za následek, že býložravcům zmizela obvyklá potrava ve formě často konzumovaných rostlin. Ty, které zvířata našla místo nich, mohly obsahovat toxiny proti spásání býložravci. Vegetace pravděpodobně ztratila určitou část rozmanitosti a umožňovala přežít pouze býložravcům, kteří jsou schopni lépe zpracovat vláknitou potravu a poradit si s toxiny. To v té době ovšem ani zdaleka neplatilo všechny druhy, a tak úhyn druhů pokračoval.

Zdroj: Wikipedie

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom