24. října 2022 06:00
Nikola Zatloukalová

Nejdelší řeky v ČR: Patří první místo Vltavě, nebo Labi? A znáte tajuplné pověsti kolem nich?

Víte, jaká je nejdelší řeka v České republice? Máte nějaké tušení o zbytku „říčního žebříčku“? A jaké zajímavosti by vás mohly překvapit? Podívejte se s námi.

Česká republika je bohatá nejen na nejrůznější rybníky (například oblast Třeboňska), ale také na řeky. Tady vám přinášíme seznam 10 nejdelších řek v ČR:

ŘEKA DÉLKA V ČR (km) DÉLKA CELKEM (km)
Vltava 430,2 430,2
Labe 368,07 1 094
Morava 368,07 353,1
Ohře 246,55 304,6
Sázava 225,93 225,93
Dyje 196,22 234,2
Jihlava 180,8 180,8
Svratka 168,49 168,49
Jizera 167,04 167,04
Lužnice 157,66 208

Poznámka redakce: Délka jednotlivých řek se může mírně lišit v závislosti na použitém zdroji.

Nejdelší řeky v ČR: Vltava

Vltava je nejdelší řekou v České republice. Její celková délka je 430,2 km a tvoří páteř celého říčního systému v ČR. Protéká mnohými českými městy, jako jsou České Budějovice, Český Krumlov, ale i Mělník, kde ústí do Labe. Spolu s Labem tvoří odvodňující systém pro téměř celou republiku.

ZAJÍMAVOST: Vltava získala své jméno od starých Germánů, kteří jí říkali „Wilt-ahwa“, což znamená „divoká (dravá) voda“.

Vltava má dva hlavní zdroje – jeden z nich, Teplá Vltava, pramení ve výšce 1 172 m na Šumavě v blízkosti obce Černý kříž, asi 5 km daleko se nachází centrum horské vesnice Kvilda. V obci Borová Lada tato řeka přibírá Vltavský potok, který najdete pod názvem Malá Vltava. Ten protéká Lenorou a Horní Vltavicí, kde tvoří mokřady a četné meandry, které lze hledat pod názvem Vltavský luh.

Druhým zdrojem je Studená Vltava pramenící v Bavorsku – k jejich spojení dochází u osady Chlum, teprve od tohoto soutoku se Vltava stává Vltavou. Z tohoto místa se řeka stáčí k severu republiky, kde se v Mělníku vlévá do Labe (jeho pramen se nachází na Labské louce v Krkonoších).

Pověst o řece Vltavě

Kolem řeky Vltavy se točí jedna vcelku zajímavá pověst. Významný vodník se přestal líbit vrchnímu vodníkovi, který vládl všem vodám světa, a proto byl odsouzen k tisíciletému vyhnanství. Vysvobodit jej mohla jen dívka, která by se za ním vydala do vodního světa. Podle pověsti se do něj zamilovala židovka Hanna. Vztahu však nepřál její otec, který dívku odtáhl domů – když uviděla, jak její vodník skáče do vody, skočila také. Do té doby nikdo netušil, že žije na dně Vltavy ve zlatém paláci.

Před porodem vodník vyšel na břeh pro porodní bábu – nachystal pro ni šperky a zlato, ona si však vzala jen trochu uhlí – na radu Hanny. Během noci se uhlí proměnilo ve zlato. Když o tom řekla Hanninu otci, zlato se opět změnilo na uhlí. Když už nic jiného, minimálně máme z této pověsti jedno ponaučení. A to, že je někdy lepší mlčet.

Nejdelší řeky v ČR: Labe

Labe je nejvodnatější řeka v ČR a současně patří se svými 1 094 km k největším řekám Evropy. Druhá největší řeka v ČR pramení na Labské louce v Krkonoších, protéká Německem a ústí do Severního moře.

Věděli jste, že se Labe používalo hojně k přepravě dřeva a dalších surovin už ve středověku? V souvislosti s nákladní lodní dopravou je spojeno dodnes – pro přepravu se používá až 950 km této řeky.

Pramen Labe najdete v nadmořské výšce 1 387 metrů. Začátek řeky tvoří malý průzračný potok, který postupně sílí a jeho tok se zpomaluje. K západu se začíná stáčet poblíž Pardubic, k severozápadu o pár kilometrů později, kde pokračuje k německým hranicím. Po cestě přibírá několik potoků, říček, ale i větších řek. Mezi známé přítoky patří Metuje, Jizera, Vltava, Úpa, Chrudimka, Ohře, Bílina, Kamenice, ale i Ploučnice.

ZAJÍMAVOST: Jistě znáte německý název pro Labe (německy Elbe). Tento název má kořeny ve starověku, kdy v okolí řeky žili Keltové. Původní výraz „elb“ v překladu znamenal „velká řeka“.

Království a „to“ Labe

Pokud se někdy vydáte na Labskou louku, najdete zde kamennou stěnu, na níž je vyobrazeno 26 měst, jimiž tato řeka protéká. Zajímavostí je, že je Labe snad jedinou řekou v ČR, která nemá v českém jazyce svůj název v ženském rodě – schválně se podívejte na tabulku výše a zkontrolujte si to.

Unikátem je jedna z přehrad postavených na Labi, která nese název Les Království – tato vodní nádrž byla postavena začátkem 20. století. A co je na ní tak zajímavého? Má hráz s věžičkami a obloučky, i proto z dálky může vypadat jako hrad.

Labe a jeho pověst

Nejen Vltava, ale i Labe je opředeno pověstmi. Na cestě z Lovosic do Ústí nad Labem si můžete všimnout na protější straně tří křížů. Dle pověsti je nechal vztyčit rytíř z blízkého hradu Kamýk. Údajně se do něj měly zamilovat tři dívky najednou, ty si přísahaly přátelství. A protože jej nemohla mít žádná z nich, vzaly se za ruce a skočily do Labe. Současné kříže jsou zde od roku 2009, dle historických záznamů zde však kříže stály už ke konci 16. století.

Nejdelší řeky v ČR: Morava

Morava je třetí nejdelší řeka v ČR a pramení pod vrcholem Kralického sněžníku v Olomouckém kraji – v nadmořské výšce 1 380 km. Její dolní tok tvoří hranici mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem.

Morava nejprve protéká hlubokým údolím a dělí východní a západní hřbet Kralického Sněžníku. V Jeseníkách pohltí řeky Desnou, Brannou a Krupu. Dále protéká Branskou vrchovinou a v okolí Zábřehu se do ní vlévá Moravská Sázava. V místě Litovelského Pomoraví tvoří meandry a na Hané protéká Olomoucí. Poblíž Přerova přibírá Bečvu a stačí se na Slovácko. V Rohatci začíná tvořit hranici mezi Českem a Slovenskem.

Řeka Morava protéká spoustou českých měst, jako jsou Olomouc, Litovel, Kroměříž, Kojetín, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín či Veselí nad Moravou.

ZAJÍMAVOST: Po řece Moravě bylo pojmenováno jedno údolí na Marsu – tzv. Morava Valles.

Nejdelší řeky v ČR: Ohře

Řeka Ohře pramení v Bavorsku (Německo) kousek pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny ve výšce 670 metrů nad mořem. Je to čtvrtá nejdelší řeka v ČR, hned po Vltavě je Ohře v Čechách druhým největším levostranným přítokem Labe.

Do Čech se dostává v oblasti nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi napájí vodní nádrž Skalka. Ohře protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje až do Kynšperka nad Ohří. Obloukem obtéká hrad Loket. Přes Slavkovský les pokračuje do soutěsky Svatošských skal, Karlových Varů na hranici Doupovských hor. Mimo jiné protéká i přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří a Kadaně. Řeka protéká také městy Žatec, Louny, Libochovice a kolem Terezína do Litoměřic. Zde se vlévá do Labe.

Zdroj: World Atlas

Nikola Zatloukalová

Populární filmy na Prima Zoom