8. května 2023 10:04

Fanatický masový vrah se stal hrdinou i nepřítelem Ameriky. Oslavnou píseň o něm zpívají i Češi

V oslavné písni „John Brown“ se zpívá, že „černý muž pod bičem otrokáře žil, kapitán John Brown to zřel“. Písničku v české verzi zná asi většina z nás, ale známe příběh člověka, který se narodil 9. května 1800? Byl to hrdina, nebo zločinec?

John Brown se narodil 9. května 1800 v Torringtonu. Životní postoje a hodnoty se pohybují na pomezí křesťanství a abolicionismu. Byl přesvědčen, že jedinou cestou k ukončení otrokářství ve Spojených státech je otevřený boj a povstání všech utlačovaných.

Rozporuplná osobnost

Můžeme říci, že se jedná o jednu z nejrozporuplnějších postav amerických dějin, která rozdělovala a vlastně stále rozděluje společnost na dva tábory. Jedni, včetně Abrahama Lincolna, o něm mluvili jako o „nebezpečném fanatikovi“, jiní jej označovali jako „nejstatečnějšího a nejhumánnějšího člověka v zemi“ a „člověka výjimečného, který si cenil svých ideálů více než vlastního života“. Najdou se ale dokonce odborníci, kteří jej označují za „otce terorismu“. Všichni se však shodují v tom, že sehrál velmi významnou roli v událostech, které předcházely americké občanské válce.

Čtěte také: Proč Meghan nedorazí na korunovaci tchána? Nedostala uspokojivou odpověď k rasismu

Poprava (vražda) pěti otrokářů

Když se přestěhoval do Kansasu, na vlastní kůži pocítil nebývale drsné chování zdejších otrokářů nejen k jejich černým otrokům, ale i politickým odpůrcům. Nejspíš se už nikdy nedozvíme, zda se k Brownovi opravdu donesla objektivní informace, že se on i jeho rodina stane terčem dalšího útoku. Víme však, že se rozhodl vyřešit situaci po svém a s několika přáteli a dvěma syny přepadl 24. května 1856 chaty u řeky Pottawatomie a zajal pět otrokářů, které následně i popravil. Stal se tak masovým vrahem.

Snaha o získání zbraní

John Brown chtěl získat zbraně pro své příznivce a vyvolat velké ozbrojené povstání proti jižanským otrokářům. Připravil proto se svými přáteli přepadení zbrojnice Harpers Ferry, kde bylo tehdy uskladněno asi 100 000 pušek a mušket. Zbrojnici přepadl 16. října 1859 společně s dalšími 21 muži. Boj skončil po 36 hodinách zásahem federálních jednotek, které vedl Robert E. Lee. Během přepadení zemřelo 13 osob a z toho 12 mrtvých bylo na straně povstalců.

Konec života Johna Browna

Po neúspěšném boji u Harpers Ferry byl John Brown zajat a uvězněn. Během soudního přelíčení byl uznán vinným z vraždy, velezrady a podněcování občanských nepokojů. Byl mu uložen trest nejvyšší a čekala ho smrt oběšením.

Čtěte také: Další veletoč Harryho, rodinu prý z rasismu neobvinil. Nedá se mu věřit, namítá novinářka

Z dobových záznamů vyplývá, že si ráno před popravou četl z Bible a napsal poslední dopis své ženě, který obsahoval i závěť. Oběšen byl ve městě Charles Town 2. prosince 1859 v 11:15. Zajímavé je, že do rakve byl uložen i s oprátkou na krku. Pohřben byl na rodinné farmě v New Yorku.

John Brown hrdinou?

Činy Johna Browna byly a jsou předmětem vášnivých diskusí. Byl to sprostý vrah, nebo hrdina, který upřednostnil zájmy utlačované skupiny nad svými vlastními? Americký filozof Henry David Thoreau věnoval obhajobě jeho skutků hned tři eseje, v nichž oslavuje jeho odvahu, zásadovost i odhodlání.

V eseji s názvem „Obhajoba kapitána Johna Browna“ se kromě jiného objevují silná slova namířená proti vládě Spojených států, která si podle něj přeje zachovat otroctví:

Jediná vláda, kterou uznávám – a nezáleží na tom, jak málo lidí stojí v jejím čele a jak nepočetnou má armádu –, je ta, jež v zemi nastolí spravedlnost, nikdy však neuznám takovou, která nastolí bezpráví. Co si máme myslet o vládě, pro niž jsou všichni vpravdě stateční a odvážní lidé v zemi nepřáteli stojícími mezi ní a těmi, jež utiskuje? Je to vláda, která předstírá, že je křesťanská, a přitom každý den ukřižuje milion Kristů!

V tomtéž textu se dokonce objevují i slova, kterými John Brown obhajuje své činy a postoje a Thoreau se jej rozhodl doslova citovat:

Je mi líto nebohých otroků, kterým nikdo nepomůže. Proto jsem zde – nikoliv proto, abych dal průchod nějaké osobní nevraživosti, odplatě či záštiplné povaze. Jde o můj soucit s utlačovanými a pokořenými, kteří jsou lidmi stejně jako vy a v očích božích mají tutéž hodnotu.

V eseji nazvaném „Poslední dny Johna Browna“ dokonce označuje Thoreau Johna Browna za nesmrtelného:

V den, kdy získal nesmrtelnost, jsem se samozřejmě doslechl, že byl oběšen, ale netušil jsem, co to znamená, a nepociťoval jsem kvůli tomu žádný zármutek. Že skonal, jsem se teprve za den či dva dozvěděl, neuvěřím tomu však nikdy. Mám dojem, že ze všech lidí, kteří byli označování za mé současníky, John Brown jako jediný nezemřel. Kdykoliv teď slyším o někom, kdo se jmenuje Brown – a o takových lidech slýchám celkem často –, a kdykoliv se dozvím o nějakém mimořádně odvážném a čestném člověku, vždy si ihned vzpomenu na Johna Browna a říkám si, zda s ním není nějak spřízněn. Johna Browna potkávám každou chvíli. Žije více než kdy dříve. Dosáhl nesmrtelnosti. Není již spjatý se Severní Elbou či s Kansasem a nepůsobí v utajení. Působí veřejně, za nejjasnějšího světla, jaké září na tuto zemi.

Zdroj: Yale University

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom