30. května 2022 06:00

Byl nalezen téměř miliardu let starý organismus. Jak je možné, že stále žije?

Bezprecedentní objev 830 milionů let starých organismů může mít dopad i mimo naši planetu. Podle vědců by se obdobné organismy mohly nacházet například na Marsu.

Titěrné, 830 milionů let staré organismy vědci našli v Austrálii v běžných minerálech, jimž se říká halit, chlorid sodný nebo prostě jen kamenná sůl. Pocházejí z doby, kdy v současné australské vyprahlé poušti bývalo ještě moře. A co víc, možná jsou stále životaschopné. Je to bezpečně nejstarší nález tohoto druhu na světě. Jak se jim ale povedlo přežít?

Potentially Alive 830-Million-Year-Old Organisms Found Trapped in Ancient Rock

Posted by Saeed Shah on Tuesday, May 17, 2022

Tekuté inkluze

Odpověď najdeme ve struktuře halitů a způsobu, jakým se formují. Stává se, že při krystalizaci ve slanovodním prostředí uvízne ve škvírkách mezi jednotlivými krystaly kapička tekutiny. Tyto takzvané tekuté inkluze jsou pro vědce něco jako svatý grál. Nejenže z ní dokážou vyčíst ledasco například o teplotě a chemickém složení prastarého vodního tělesa, ale tohle extrémně slané prostředí se může stát i domovem mikroskopických bakterií, řas a hub.

Geologové zkoumané hality nerozřezali, ale použili neinvazivní optické metody (například petrografii), aby si jejich vnitřní prostředí prohlédli. A našli tam organické pevné a kapalné látky, jež tvarem, velikostí a fluorescenční odpovědí pasují jak k prokaryotickým, tak eukaryotickým buňkám. A přestože některé vzorky podle barvy fluorescence odpovídají stadiu organického rozkladu, mnohé vypadají, že by mohly být živé. „Měli jsme za to, že radiace organickou hmotu během dlouhých časových období zničí, u pohřbeného halitu jsou ale tyto hodnoty stále malé,“ vysvětlili vědci ve studii. „Organismy také mohou v tekutých inkluzích přežívat díky metabolickým změnám či koexistenci s organickými sloučeninami a mrtvými buňkami, které by mohly posloužit jako zdroje živin.“

Na Zemi úžasné, pro Mars přelomové

Ačkoli jde v případě potvrzení životaschopnosti těchto prastarých mikroorganismů o velmi bombastický nález, zásadní význam bude mít tento objev pro jinou planetu než tu naši. Tedy pro Mars. Proč by totiž tamní prastarý halit, pozůstatek dávno vyschlých marsovských oceánů, nemohl taky obsahovat organické zbytky? Dalším krokem proto bude výzkum, díky němuž bude možné takové organismy identifikovat, aniž by se vzorky zničily nebo narušily.

Zdroj: Geology

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom