16. března 2023 06:00
Adam Vala

Vatikán přiznává spoluvinu na holokaustu. Také odhalil tajné plány na spásu desetitisíců Židů

Papež Jan Pavel II. se 16. března 1998 omluvil za neposkytování dostatečné podpory Židům ze strany křesťanů. Postavil se nicméně za „Hitlerova papeže“ Pia XII.

Druhá světová válka byla obrovskou zkouškou společnosti. Odhlédneme-li od vlastních bojů a utrpení, které s sebou největší konflikt moderních dějin přinesl, celé národy selhávaly v reflexi toho, co se v Hitlerem ovládané části Evropy děje. Ať už to bylo kvůli vlastnímu prospěchu, souznění s nacistickými myšlenkami nebo jen strachu, dlouhou dobu docházelo k bagatelizování či přehlížení problémů, které k válce vedly a které se s ní pojily během jejího průběhu.

Jedním z těch, na koho se snesla ostrá kritika, byl papež Pius XII., hlava křesťanské církve, který i podle nedávno odtajněných dokumentů dostával informace o vyhlazování Židů, ale veřejně proti nim nevystoupil ani nemobilizoval křesťanskou obec, aby pomohla zabíjení zastavit.

K tématu: Hitler chtěl zničit církev a zajmout papeže, ten požehnal odvetě

Jméno papeže, který svůj pontifikát vykonával od 12. března 1939 do 9. října 1958, zaznělo i v roce 1998 v dokumentu papeže Jana Pavla II., v němž se vracel k událostem druhé světové války. Zpráva nese název „Vzpomínáme, reflexe na Šoah“ a Vatikán v ní přiznává, že křesťané neposkytovali pronásledovaným veškerou pomoc a podporu, kterou od nich bylo možné po právu očekávat. Hlava katolické církve vyjádřila hlubokou lítost nad chybami a proviněními mnoha křesťanů za holokaustu a požádala o odpuštění za chyby svých členů. Důležitá je také část, v níž Vatikán připouští, že evropští křesťané v sobě pěstovali dlouhou dobu protižidovské nálady, což mělo usnadnit cestu Hitlerovi.

Čtěte také: Ve varšavském ghettu trpělo 450 000 Židů. Jejich povstání Hitler krvavě potlačil

Na druhou stranu Jan Pavel II. uvedl i to, že antisemitismus má kořeny mimo křesťanství a že nacistický režim stál proti církvi a jeho činy dopadaly i na věřící. V souvislosti s osobou Pia XII. pak dokument podtrhuje tehdejší papežův postoj a připomíná některé jeho výroky. Například ve své úplně první encyklice Summi Pontificatus z 20. října 1939 varoval před teoriemi popírajícími jednotu lidské rasy a zbožšťování státu, v čemž viděl cestu vedoucí ke skutečné temné hodině. Dále pak dokument zmiňuje, že už během války a po ní vyjádřily židovské komunity a židovští vůdcové své díky za vše, co pro ně bylo učiněno, včetně toho, co papež Pius XII. učinil osobně nebo skrze své představitele pro záchranu statisíců židovských životů.

Tím se otevírá druhá strana pohledu na papeže Pia XII., tedy ta, o které mluvili historici a kterou potvrzují i dokumenty Vatikánu odtajněné v roce 2020 papežem Františkem. Sám Pius XII. měl být podle nich hlavou záchranné sítě, která měla pomoci zachránit desítky tisíc lidských životů. Ukrývala Židy přímo ve Vatikánu a pomáhala jim ve snaze opustit nacisty okupovanou Evropu.

Podle badatele Johana Ickxe jen Vatikán volil tichou diplomatickou cestu namísto otevřené kritiky Hitlerova režimu. Pius XII. se měl obávat podobného postupu Němců jako v případě nizozemských katolických biskupů, kteří byli za svá otevřená prohlášení o rasistických základech nacismu pronásledováni. Za pošlapáním jména papeže Pia XII. tak s největší pravděpodobností stojí komunistická propaganda a o očištění se starají i další studie historiků, kteří zkoumají zmiňované dokumenty.

Zdroj: Radio Vatican, Katolický týdeník, Český rozhlas

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom