27. října 2022 19:00

Kontroverzní sekta spojuje svastiku s mimozemšťany. Její členové se množí jedinečným způsobem

Popový zpěvák chtěl jezdit v rychlých autech, nakonec ale založil sektu věřící v mimozemšťany. Neuvěřitelný příběh má desítky tisíc příznivců (či přímo přívrženců) po celém světě.

Počínaje svržením atomových bomb na Hirošimu v roce 1945 lidstvo vstoupilo do fáze apokalypsy, jež může nakonec vést k našemu kompletnímu vyhlazení. Lze s tím něco udělat? Naštěstí ano – hodně meditovat, sexuálně experimentovat a snažit se zajistit nesmrtelnost pomocí klonování. Zhruba takto vypadají základní obrysy hnutí, církve či sekty, která si říká raëliáni.

Zjevení proroka

V roce 1946 se ve střední Francii narodil muž jménem Claude Vorilhon. Během dospívání v 60. letech koketoval s kariérou pěvecké hvězdičky, nakonec se však rozhodl přijít k vytouženému závodnímu autu jiným způsobem a stal se žurnalistou zaměřeným na testování nejnovějších automobilů. Zlom v tomto zajímavém, ale nikterak převratném příběhu nastal 13. prosince 1973.

Tehdy se totiž Vorilhon údajně setkal s mimozemšťany, kteří se svou lodí přistáli uprostřed odlehlé sopečné krajiny. Novinář dostal instrukce, aby na Zemi šířil pravdu o původu života. Údajně totiž za vznikem všech pozemských organismů stojí lidská rasa z jiné planety, jež je však mnohem vyspělejší než ta naše – tamější vědci prý už 25 000 let dělají pokroky s přetvářením DNA a Země je tak jedním z jejich experimentů. Postupem času tito lidé, jimž Vorilhon říká „Elohim“ (Ti, kteří přišli z nebe), poslali mezi pozemšťany na čtyři desítky proroků, kteří měli hlásat pravdu; kvůli naší nedostatečné vyvinutosti však byla jejich poselství překroucena.

Plagiátorství, svastiky i věhlas

Není třeba dodávat, že velkou část těchto proroků známe. Vorilhon s mimozemskou pomocí přišel s novou interpretací Bible a dalších posvátných textů, a v roce 1975 se prý dokonce dostal na jinou planetu, kde vedle sebe pobývali Ježíš, Mojžíš, Buddha a Mohamed. Snad ani netřeba dodávat, že jej tyto osobnosti učily, jak žít bez nenávisti, peněz či válek, díky čemuž by mohla vzniknout harmonická společnost.

V tomto období, konkrétně v roce 1974 Vorilhon přestal vydávat svůj automobilový časopis Autopop, přijal jméno Raël (což má znamenat „posel“) a krátce po ohlášení těchto událostí založil i Mezinárodní raëliánské hnutí. Tato organizace má přísnou hierarchii sestávající ze šesti stupňů a jejím finálním cílem je postavit tzv. ambasádu – na neutrálním území zbudovanou rozsáhlou stavbu, kam by vesmírní lidé Elohim mohli přijít, pokud by se pozemšťanům podařilo zbavit válek, hladomoru a dalších civilizačních problémů. I díky tomuto směřování jsou myšlenky raëliánů sympaticky neagresivní: Hnutí hlásí svobodu myšlení a sexuality, meditování a vzdělávání se ve filozofii. Snad i proto má desítky tisíc členů po celém světě, jejím centrem je kanadský Montreal.

Raël byl opakovaně obviněn z plagiátorství, leckteré jím prezentované myšlenky totiž pocházejí od francouzského spisovatele Jeana Sendyho; nemluvě o zjevných podobnostech s nechvalně známým indickým mystikem Rajneeshem (známým též jako Osho). Kontroverzi vyvolalo i logo obsahující šesticípou hvězdu, v jejímž středu se nachází svastika. Primárně však nešlo o provokativní spojení Davidovy hvězdy a nacistického symbolu, nýbrž o vyjádření jednoty, nekonečnosti. Po protestech především židovských organizací a obvinění Raëla z fašistických tendencí se hnutí v roce 1992 rozhodlo logo změnit – svastiku tak nahradil jakýsi vír, což podle Raëla jednak symbolizuje galaxii a jednak si nové logo prý vyžádali přímo zástupci Elohim kvůli uctění památky holocaustu.

Raël v čele sekty

Podle Českého klubu skeptiků Sisyfos raëliáni splňují podmínky k tomu, aby je šlo označit za sektu – čili stojí za jediným vůdcem, lákají na atraktivní program a věří v iracionální představy ohledně kontaktu s mimozemšťany. Raël také hlásá, že neexistuje Bůh či věčná duše a že cestou k nesmrtelnosti je klonování – právě tak by se totiž členové hnutí měli rozmnožovat, jelikož při sexuálním styku musejí používat prezervativy; jedná se tak o pochopitelný kompromis mezi hlásanou sexuální volností a zároveň snahou zamezit šířením pohlavních chorob.

Právě díky důrazu na klonování se raëliáni dostali do povědomí široké veřejnosti nejvýrazněji. V roce 2002 totiž přišli s tvrzením, že se jim podařilo pomocí klonování přivést na svět holčičku jménem Eve (Eva) a následně i několik dalších dětí. Firma Clonaid, která za těmito pokusy stála, však odmítla poskytnout důkazy o tom, že tato tvrzení jsou pravdivá, a tak se podle všeho jednalo spíše o další ze způsobů, jak k raëliánskému hnutí přitáhnout pozornost. Sám Raël i všichni jeho přívrženci si však za podobné snahy vysloužili odsudky ze strany politiků i odborné veřejnosti.

Za zmínku stojí, že Raël si díky svému hnutí přece jen splnil dávný sen o jízdě v závodním autě. V 90. letech mu totiž bohatí japonští přívrženci hnutí skutečně zařídili účast v řadě závodů ze série GT. Jeho sportovní výsledky nebyly nikterak oslnivé, smyslem však bylo opět přitáhnout k hnutí větší pozornost (a případně i další sponzory). Díky těmto vychytralým praktikám a samozřejmě i neustálému publikování knih a dalších materiálů je raëliánské hnutí dodnes existující a aktivně vystupující sektou; ba co víc, pravděpodobně se jedná o nejpočetnější kult vyznávající víru v mimozemšťany.

ZDROJ: Wikipedia / Sisyfos.cz / Repubblica

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom