Jak rychle by mimozemšťané ovládli naši galaxii? Simulace invaze odhalila nepěkné vyhlídky

Podle modelu, který připravili vědci z Americké astronomické společnosti, by mimozemšťané nemuseli být ani příliš vyspělí.

Následující simulace rozhodně nadchne fanoušky science fiction. Na to, aby mimozemšťané kolonizovali celou galaxii podobnou naší Mléčné dráze, by jim totiž stačila jedna miliarda let. Možná vám to připadá v porovnání s délkou lidského života jako hodně, musíme ale přemýšlet v měřítku relativním vůči průměrné délce života galaxií. Například Mléčné dráze je v současnosti okolo 13,6 miliard let a minimálně další 4 miliardy let života ji čekají, než se srazí s galaxií Andromeda.

Na stejné úrovni bychom mohli být za 1 000 let

Na celé simulaci je nejzajímavější fakt, že nepočítá s nijak extrémně vyspělou civilizací. Naopak. Mimozemská rasa, kterou vědci z Americké astronomické společnosti nasimulovali, je pouhý typ II na Kardaševově stupnici. To znamená, že je schopná využít energii vyzařovanou vlastní hvězdou a její spotřeba energie je srovnatelná se svítivostí našeho Slunce.

Lidstvo je sice stále na stupni nula, jedničky bychom ale mohli při současném tempu vývoje dosáhnout už během století; na zmíněný druhý stupeň bychom se pak dostali zhruba za tisíc dalších let.

Pomalé lodě a malá vzdálenost cesty

Kromě toho vědci simulaci nastavili tak, aby mimozemské lodě nebyly o moc rychlejší než naše současné nejrychlejší vesmírné sondy. Respektují i všechny známé fyzikální zákony a omezení a počítají pouze s naším současným porozuměním vesmíru.

Další stanovené parametry jsou takové, aby mimozemská domovská hvězdná soustava a po ní pak všechny další nově osídlené hvězdné systémy mohly civilizaci podporovat 100 milionů let. Zároveň vědci stanovili, že mimozemšťané budou vypouštět vždy pouze jediné kolonizační plavidlo za 100 tisíc let a tyto lodě se budou pohybovat rychlostí 10 kilometrů za sekundu a nebudou cestovat dál než 10 světelných let od místa, ze kterého vyrazily. Proto bude vždy v okolí jen několik vhodných hvězdných soustav. A toto je výsledek:

„Na této simulaci je úžasné, že kvůli malému dosahu lodí a tomu, jak málo často jsou lodě vysílány, jde ta expanzní vlna tak pomalu, že vše velmi ovlivňuje pohyb samotných hvězd,“ vysvětlil jeden z autorů simulace, profesor Jason Wright, na svém blogu. „Nakonec se dostane až do střední části galaxie, kde jsou u sebe jednotlivé hvězdy daleko blíž, a vše se ohromně zrychlí, ale vnější část galaxie zůstane neobydlená.“

Tým v současnosti pracuje na simulaci nové, ve které chce ještě zahýbat s limity, jak daleko jednotlivé lodě budou schopné cestovat, a také upravit interval mezi plavidly. Vědci jsou totiž zvědaví, nakolik tyto proměnné ovlivní podobu výsledného osídlení galaxie.

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom