9. prosince 2022 12:30

I nezničitelné plasty mohou být zlikvidovány. Řešením jsou kupodivu krávy

Nerozložitelnost plastů je globálním problémem, nyní se ale zdá, že nový vědecký experiment nabízí efektivní řešení.

Polyethylentereftalát (PET) je plast běžně užívaný například u nápojových obalů. Je lehký, omyvatelný, pružný a téměř nezničitelný. Hlavně poslední jeho vlastnost je z ekologického hlediska problémem, neboť se tento plast neustále kumuluje. Nyní se však zdá, že by vědci mohli objevit efektivní způsob jeho likvidace. Překvapivé ovšem je, že se nachází v jednom z kravích žaludků.

Bakterie nutné k trávení

Bakterie ve složitém žaludku přežvýkavců pomáhají trávit jinak špatně stravitelnou celulózu. V kravském bachoru se potrava jednak mechanicky narušuje a zároveň se pomocí složitého spektra bakterií, prvoků a hub začíná rozkládat. „Bachor funguje jako inkubátor pro bakterie, které by měly být schopné strávit i polyestery,“ píše Niceletta Lanese na serveru Live Science. „Krávy kvůli své býložravé stravě konzumují přírodní polyester produkovaný rostlinami, který se nazývá kutin. Ten má podobnou strukturu jako syntetický polyester PET,“ uvedla Doris Ribitsch, vedoucí vědecká pracovnice na vídeňské University of Natural Resources and Life Sciences.

Základem je chemický útok

Chtějí-li bakterie začít štěpit natrávenou potravu, musejí nejprve narušit její svrchní vrstvu. To znamená chemicky rozštěpit vazby obalu. Je to podobné, jako když vojsko prorazí zeď obleženého města a může začít řádit uvnitř hradeb. Vědecký magazín Frontiers in Bioengineering and Biotechnology uveřejnil studii, v níž vědci v čele s Doris Ribitsch uvádějí, že bakterie z žaludku krav mohou rozkládat nejen PET, ale nejméně i další dva plasty.

Teorii, že bachorová kapalina rozkládá plasty, podpořili dokonce pokusem, kdy jednotlivé typy plastů nechali v tomto prostředí 3 dny rozkládat. Ukázalo se, že nejrychleji podléhal rozkladu polyethylenfuranát (PEF), což je logické vzhledem k tomu, že je vyroben z obnovitelných rostlinných materiálů. Velmi dobrou zprávou je, že ani PET nezůstal nepoškozený. Objev je nicméně jen prvním krokem k zavedení recyklační linky a budoucí ekologické likvidaci plastů.

Zdroj: Live Science

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom