14. října 2022 13:10

Sixtinská kaple dávnověku: 12 500 let staré kresby v Amazonii měří několik kilometrů

V nedostupných částech kolumbijské části Amazonie byly objevené kilometry prehistorických skalních kreseb. Vědci mluví o Sixtinské kapli dávnověku zobrazující například prehistorické koně nebo palaeolamy.

Co skalní kresby staré 12 500 let prozrazují? Mimo jiné i to, jaká – dnes už vyhynulá – zvířata prehistoričtí malíři znali. Představte si živočicha, který byl něčím mezi velbloudem a lamou, žil od Severní po Jižní Ameriku a vyhynul někdy v časném holocénu. Stihl se tedy potkat s člověkem. Otázku, zdali mu toto setkání nemohlo být osudné, nechme pro tuto chvíli stranou. Vědci jich rozeznávají nejméně 12 druhů a na nově objevených skalních kresbách se vyskytují. Objev obrovitých skalních kreseb se před veřejností podařilo dlouho tajit.

Umění staré 12 500 let

Čím je obraz starší, tím je vzácnější. A čím je vzácnější, tím je dražší. Několik kilometrů dlouhý pomalovaný skalní útes se penězi vyčíslit nedá a vzhledem k tomu, že samotné malby jsou lidské ruce na dosah, se dá předpokládat, že kdyby byly veřejně přístupné, začnou být rychle ničené. Mají přitom obrovskou vědeckou hodnotu, neboť zachycují život, který už zmizel, a zároveň ukazují imaginaci a umělecké schopnosti obyvatel pralesa v době, kdy v Evropě probíhala jedna z posledních dob ledových.

Desítky jeskynních maleb v odlehlé části Kolumbie zvané Serranía La Lindosa zkoumá tým složený z britských a kolumbijských vědců, přičemž už teď je jasné, že objev přinese množství dalších otázek. Zachycená zvířata ukazují kromě paleolam celou řadu dalších příslušníků tehdejší fauny. Zmiňme například obří lenochody, tapíry, opice, želvy nebo netopýry. Jedna z mnoha otázek, na které budou vědci hledat odpověď, se bude týkat prehistorických koní. Z obrazů je jasné, že je tehdejší obyvatelé znali, dost pravděpodobně i lovili.

„Obrázky jsou tak přirozené a tak dobře zpracované, že máme jen málo pochyb o tom, že se díváte například na koně. Kůň doby ledové měl divoký, těžký obličej. Je to tak podrobné, že můžeme dokonce vidět koňské chlupy. Je to fascinující,“ říká vedoucí týmu José Iriarte.

Kresby odhalují zdejší megafaunu, což otevírá další široké možnosti interpretace nejen pro paleozoology, jejichž znalosti se tím významně posouvají, ale i klimatology, a dokonce sociální antropology. Tehdejší malíři a lovci museli mít zvířata nejen nakoukaná, ale zároveň měli dostatek času na jejich fascinující umělecké zobrazení. Navíc není zatím známo, kdo vlastně obrazy namaloval a jaké kmeny zde v té době žily. Jisté ale je, že v odlehlém koutě Kolumbie žili skuteční umělci už před 12 500 lety.

Zdroj: El Tiempo

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom