5. prosince 2023 10:20

Noemova archa má být skutečně u Araratu. Skenování půdy odhalilo podobnost s biblí

Zakázaná historie S6 (4) – Nález Noemovy archy

O Noemově arše se píše v 6. až 9. kapitole knihy Genesis a příběh zná dnes prakticky každý, kdo někdy zavadil o křesťanskou víru. Bůh byl podle textu zklamán z počínání lidstva a jeho špatnosti, jeho nápravu nepovažoval za možnou, a tak seslal potopu, která měla svět očistit od hříchu.

Bůh však nechtěl lidstvo a zbytek svého pozemského díla zcela vyhladit. K tomu mu měl pomoci Noe, jehož osmičlenná rodina měla být ušetřena a pověřena sestavením archy, která by nesla zbytky lidského pokolení a také pár od každého zvířecího druhu na planetě. Následná potopa pak měla provizorní plavidlo přenést až k hoře Ararat, kde měl být Noe svědkem nové Boží smlouvy, zaručující, že Bůh již nikdy podobnou katastrofu na zem nesešle.

Velikost odpovídá údajům z bible

Málokdo z lidí, kteří knihu Genesis četli, se domnívá, že by na Noemově příběhu bylo mnoho pravdivého. Přesto se ale najdou historici, archeologové a další – mnohdy amatérští – badatelé, kteří věří, že na biblickém příběhu může být alespoň zrnko pravdy. Jak se ostatně můžete přesvědčit i v dokumentu Zakázaná historie, kde podobně smýšlí například historik Richard Felix, podle kterého mýty a legendy mohou mít alespoň miniaturní základ v reálném světě, na který se následně nabalil velkolepější příběh.

Mnohem větší důvěru v biblický příběh o Noemovi nicméně kladou jiní badatelé, mezi nimi David Allen Deal. Ten je přesvědčen, že pozůstatky Noemovy archy lze najít na východě Turecka poblíž vesnice Üzengili v nadmořské výšce 2 100 metrů. Zde se u hranic s Íránem nachází vyhaslá sopka Tendürek, která je vzdálená jen pár desítek kilometrů od mytické hory Ararat. V roce 2021 zde pak archeologové Andrew Jones a Dr. Fethi Ahmet Yüksel z Istanbulské univerzity dokonce provedli pokročilé 3D skeny, které podle nich odhalují formaci o velikosti 150 metrů.

Což by samo o sobě zřejmě nikoho nevyvedlo z míry. Mnohem zajímavější však pro fanoušky biblických mýtů je, že právě tato velikost zhruba odpovídá velikosti archy, již udává biblický text.  V něm je uveden rozměr 300 × 50 × 30 loket, což odpovídá 135 × 22,5 × 13,5 m.

Bádání naráží na nesouhlas geologů

Andrew Jones, na jehož práci se v dokumentu Zakázaná historie můžete podívat díky uvedení na Prima ZOOM, říká, že paralelní linie a pravé úhly, které na skenech zaznamenal, rozhodně neodpovídají přírodním formacím. Naopak podle Jonese mají vlastnosti lidského zásahu.

Jonesovo bádání však rozporuje řada geologů, podle kterých se jedná pouze zvláštní formaci, která byla v roce 1948 odhalena díky kombinaci intenzivních dešťů a zemětřesení. To však Jonese a jeho kolegy zřejmě neodradí. Zkoumání místa tudíž nadále pokračuje a jeho detaily si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách projektu. Zatímco se čeká na pádné důkazy, že zde kdysi přistál Noe se svou rodinou, nadále k Araratu míří turisté, kteří si z ikonického místa chtějí pořídit fotografii do rodinného alba.

Zdroj: Israel Hayom / Noah's Ark Scans / IFL Science

Petr Semecký

redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom