25. listopadu 2022 06:00

Jak velká byla Noemova archa? Podívejte se na velké srovnání (nejen) s Titanicem

Legendární plavidlo, jež zachránilo nejen lidské pokolení, ale i světovou faunu, je sice mytickým prvkem, zároveň je ale stále předmětem vědeckého zkoumání. Jak mohla vypadat archa, která v kritické chvíli zachránila svět?

Světová potopa se objevuje v několika mýtech a starověkých historických pramenech, nejslavněji v sumerském Eposu o Gilgamešovi a samozřejmě v šesté až deváté kapitole knihy Genesis. Sumerský hrdina Úta-napišti je před potopou varován bohem Eou a instruován k sestavení plavidla, v němž ukryje svou rodinu a „sémě všeho živého“. Rozměry plavidla jsou nicméně poněkud nekonkrétní: „Jednomu poli roven byl její obvod, do výše jednoho sta a dvaceti loktů se tyčily její boky, sto dvacet loktů měřil též horní okraj.“

Bible je konkrétnější

Příliš jasnou představu nám tento popis proto nedá. Pole mají různé velikosti a těžko říct, jak Sumeřané měřili v této jednotce, takže sotva určíme aspoň přibližné rozměry obvodu. Úta-napištiho biblický protějšek Noe měl od starozákonního Hospodina o dost konkrétnější instrukce. Bůh, kterému se nelíbilo, že Zemi zaplavují zrůdní potomci „synů nebeských a dcer pozemských“, přikázal Noemu ukrýt do archy svou rodinu a po páru od každého živočišného druhu. Jeho archa měla mít rozměry 300 loktů délka, 50 loktů šířka a 30 loktů výška. Co si budeme povídat, loket je výrazně přesnější než pole.

Loket bylo měřidlo, které se používalo v Egyptě, Mezopotámii, Persii i Řecku. Je ale i tak dost problematické určit, kolik loket měří, protože stejně jako u pole platí, že každá paže je jinak dlouhá. Rabín Avraham Chaim Naeh nicméně stanovil délku biblického lokte na 48 cm, rabín Avrohom Yeshaya Karelitz zase pracoval s délkou 57,6 cm. I přes tuto spornost se každopádně můžeme dobrat slibnějšího odhadu.

Ve starověkých stavebních projektech se používal tzv. královský loket. Ten byl zřejmě použit i při stavbě Šalamounova chrámu. Je tedy velmi pravděpodobné, že královský loket platil za konkrétní míru i v Noemově příběhu. Ostatně když mohl v královských loktech měřit Šalamoun, proč by nemohl i Noe?

Přepočet loktů

Královský loket měří cca 52 cm. Podle těchto měřítek by tedy Noemova archa mohla mít 156 m na délku, 26 m na šířku a 15,6 m na výšku. Neradujme se ale předčasně. Některé literární prameny totiž používají jiný přepočet lokte, který jej stanovuje na 0,45 m. Podle tohoto přepočtu tedy údaje vycházejí na 135 m délku, 22,5 m šířku a 13,5 m výšku. Takové údaje odpovídají i odhadům vědců, pod jejichž pokličku nahlédnete v pořadu Mýty: Největší záhady lidstva na Prima Zoom.

Pro srovnání – vlajková loď Kryštofa Kolumba Santa Maria měla na délku „jen“ 19 metrů, Titanic 269 metrů. Nejmodernější výletní lodě mají až 361 metrů. Samozřejmě je třeba vzít v potaz fakt, že dnes se lodě staví z oceli, což jim dává lepší stabilitu a vlastnosti. V Noeho, potažmo Úta-napištiho dobách se používalo pouze dřevo, což mělo stran těchto vlastností jistá omezení. Na svou dobu šlo o obrovskou loď, dnes se můžeme v případě rozhněvaného božstva spolehnout na více místa.

Zdroj: Enigma / NPR

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom