2. července 2022 06:00

Legendární Archa úmluvy byla smrtící i pro vlastní lid. Stačila neopatrnost

Legendární náboženský artefakt Archa úmluvy sloužil jako schránka pro cenné předměty izraelského národa. Mohl ale i probudit boží hněv a zabíjet.

Legendární Archa úmluvy údajně obsahuje Desatero přikázání, Áronovu hůl a nebeskou manu. Všechny výrazné atributy víry Starého zákona. Desatero přikázání představuje zákony, jimiž by se měli řídit lidé všech náboženství. Bůh totiž měl nařídit Mojžíšovi, jemuž Desatero předal, zhotovit schránku, v níž by bylo uchováno. Schránka měla být z akáciového dřeva obloženého zlatem.

Archa byla Izraelci brána do bitev v průběhu dobývání země zaslíbené, například při obléhání Jericha. Koneckonců, Archa úmluvy byla i účinným smrtícím nástrojem, jak dokládá smutná biblická kapitola o smrti Uziáše.

Vraždící bůh a ztracený originál

Poté, co král David dobyl Jeruzalém, rozhodl se udělat z města centrum náboženství. Proto pověřil Uziáše, aby do města archu dovezl. Při cestě však povoz potkala nehoda a hrozilo, že schránka sklouzne z vozu. Uziáš se ji pohotově pokusil zachytit, to se mu ale stalo osudným. Podle božího přikázání, kterým se zabývá i dokument Zakázané oblasti na Prima ZOOM, se totiž archy mohl dotknout pouze arcikněz. Jakmile se prostý Uziáš archy dotkl, Hospodin proti němu vzplál hněvem a na místě jej zabil. Starozákonní Bůh nebyl nejpříjemnější bytostí pod sluncem.

Archa úmluvy byla v 16. století údajně přenesena na jeden z ostrovů jezera Tana. Dochovala se však pouze kopie, truhla skrývající jednu kamennou desku s pěti přikázáními na každé straně. Skutečná Archa úmluvy je tak dodnes objektem spíše konspiračních teorií a zájmu dobrodruhů a hledačů pokladů.

Zdroj: Wikipedie

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom