Bizarní teorie spojuje exodus Izraelitů s mimozemšťany. K čemu měla sloužit Archa úmluvy?

Podle knihy Exodus pomohl Mojžíš Židům zotročeným v Egyptě uniknout před faraony tak, že je provedl Rudým mořem do Sinajské pouště. Během téměř 40 let trvajícího exodu jedli kouzelnou látku darovanou Jahvem. Ta se na Izraelity snášela z nebe jako déšť. Podle záhadologické série Vetřelci dávnověku si ale ve skutečnosti Izraelité vyráběli manu sami a příslušnou technologii mohli získat od mimozemšťanů.

S teorií o tom, že si manu Izraelité vyráběli pomocí záhadného stroje, přišli už v roce 1978 elektroinženýr a lingvista George Sassoon a spisovatel Rodney Dale v knize The Manna-Machine. Opírali se přitom o překlad části Zoharu, což je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře.

„Stroj na manu byla konstrukce podobná věži. Měl dvě obrovské nádrže a dávkovač. Mana je produktem tohoto stroje a je založená na kulturách řas. Stroj na manu se musel každou sobotu rozdělat a v tento den neměl kmen žádnou potravu. Byli hlady,“ shrnul obsah této teorie excentrický badatel Georgio Tsoukalos. Podle něj to ve zkratce znamená, že stroj dali Izraelitům mimozemšťané.

Je možné, že mimozemšťané poskytli Izraelitům technologii, aby je živili na jejich dlouhé cestě pouští? Zastánci této teorie odkazují na pasáže popisující oblačný sloup během dne a ohnivý během noci, který putující Izraelité vedení Mojžíšem pozorovali. Podle Vetřelců dávnověku vysílaných v pátek večer na Prima ZOOM mohlo jít o UFO, které ukazovalo Izraelitům cestu pouští Sinaje a severní Arábie.

Archa úmluvy

Milovníci záhad pak dávají stroj na výrobu many do souvislosti s tajemnou Archou úmluvy, zvanou také schrána úmluvy, kterou Izraelité nesli s sebou. Mělo jít o dřevěnou truhlu pobitou zlatem a obsahující nejcennější židovské náboženské předměty, tedy Desky zákona s desaterem, Áronovu hůl a právě manu. Archu úmluvy brali Izraelité s sebou do významných bitev a uchovávali ji v Jeruzalémském chrámu. Po jeho zničení v roce 587 př. n. l. se ale Archa úmluvy ztratila.

ZDROJ: SMITHSONIAN MAGAZINE

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom