Válčili s Hitlerem a rozjeli největší honbu za pokladem. Mise speciálních vojáků slavila úspěch

Zakázaná historie V (3) - Památkáři

Proti nacistům nebojovali pouze ostřílení vojáci. Na bitevním poli se vyznamenali i odborníci na historii a umění, kteří byli součástí obří honby za pokladem.

Druhá světová válka ohrožovala civilizovaný svět po všech stránkách a výjimkou nebylo ani kulturní dědictví ve formě významných uměleckých děl. Nacisté se při obsazování Evropy neštítili krást cokoli, co mělo velkou cenu, a jak se válka chýlila ke konci, rostla obava, že mnoho cenných předmětů bude navždy ztraceno v německých skrýších.

Boj za kulturu

Toto riziko si uvědomoval i ředitel Metropolitního muzea umění Henry Taylor, jenž své obavy přednesl roku 1943 ve Washingtonu. Na ten popud založil prezident Franklin D. Roosevelt speciální komisi pro hledání památek a uměleckých předmětů, což brzy vyústilo ve vznik komise pro památky, umění a archiválie, v angličtině Monuments, Fine Arts and Archives (MFAA). Obecně byli nazývání The Monuments Men, tedy Památkáři. Jak se dozvíte z pořadu Zakázaná historie na Prima Zoom, jejich úkolem bylo identifikovat a chránit evropské umění a památky před plundrujícími nacisty. Snažili se o záchranu kulturního dědictví válečných oblastí, včetně Evropy, Středomoří a Dálného východu. Základnou jim byla Národní umělecká galerie ve Washingtonu.

K tématu: Památkáři: Komu vzdal hold George Clooney ve svém vysněném projektu?

Spojenecké síly, které postupovaly bojištěm, už netvořili pouze bojovníci, doplňovali je muži a ženy s uměleckým vzděláním, veskrze ředitelé muzeí, kunsthistorici, kurátoři a odborníci na umění, kteří vstoupili do vojenské služby. Účastí na bitevních plánech tak bylo pověřeno zhruba 400 intelektuálů, kteří se ocitli přímo v bojové vřavě bez svých obvyklých zdrojů, a při záchraně kulturního dědictví se museli spoléhat čistě na své vzdělání a znalosti.

Válka na úrovni

Generál Eisenhower MFAA značně usnadnil práci tím, že zakázal rabování či ničení struktur kulturního významu a zároveň dal své jednotky k dispozici. Poprvé v historii se nějaká armáda snažila vést válku a současně zabraňovat poškození památek a uměleckých děl. Hlavní práce MFAA během bojových akcí spočívala především v určení cílů, které by se měly vyhnout likvidaci, a následném označení uměleckých předmětů, jež by bylo potřeba z místa odvézt.

Například během dobývání Florencie, kterou nacisté užívali jako zásobovací centrum, spojenci spoléhali na letecké fotografie pořízené MFAA, na nichž byla označena místa kulturní důležitosti, takže piloti věděli, co nebombardovat. Když už došlo k poškození takového místa, příslušníci MFAA posoudili poškození a případně vyšetřili čas potřebný k restaurování. Během operace v Pise byla během bojů roztaveným olovem poškozena důležitá freska ze 14. století. Na místě zasáhli restaurátoři, kteří postavili provizorní střechu k ochraně struktury před další škodou.

Země pokladů

Ke sklonku války v roce 1945 probíhalo něco, co bychom mohli nazvat největší honbou za pokladem v dějinách. Jak spojenci postupovali Itálií, Němci ustupovali na sever, přičemž kradli vše, co nebylo přibité, obrazy či sochy nevyjímaje. Příslušníci MFAA nacházeli stovky skrýší s uměním, například na hradě v Sand in Taufers nebo ve vězeňských celách v San Leonardu. Hledání zásadně usnadnila operace Sunrise.

Během ní spojenecké síly tajně vyjednávaly s představiteli nacistického Německa postupnou kapitulaci. Generál Waffen-SS Karl Wolff, jenž jednání zprostředkovával za německou stranu, velkou část uměleckých předmětů odevzdal, případně označil místa, kde je MFAA najde. Celkově oddíl Památkářů zachránil asi 6 500 obrazů, 2 300 kreseb a akvarelů a přes 1 000 soch a tapiserií.

Čtěte také: Rusové se vrací k sovětskému způsobu boje: Střílí vlastní vojáky a zavírají je do vězení

Úsilí MFAA bylo v roce 2007 uctěno oceněním National Humanities Medal, čestným titulem Doctor of Fine Arts a zlatou medailí za hrdinskou roli v zachování, ochraně a restituci památek, uměleckých děl a artefaktů kulturní důležitosti během druhé světové války. V roce 2014 byly osudy oddílu zachyceny ve filmu Památkáři (The Monuments Man).

Zdroj: Eisenhower Library

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom