13. února 2023 11:28

Nejznámější manželka Karla IV. opravdu měla svaly ze železa. Proč byla odstrčena do ústraní?

Čtvrtá žena Karla IV. strávila na trůně celých 15 let – z manželek našeho nejslavnějšího panovníka tedy výrazně nejdéle.

Přestože se Karel IV. oženil hned čtyřikrát, jeho manželská historie rozhodně nevzbudila tolik kontroverzí jako v případě anglického krále Jindřicha VIII., který stihl vystřídat „jen“ o dvě manželky více. Zatímco anglický raně novověký panovník však několik svých žen popravil, Karel IV. měl spíše vztahovou smůlu – s výjimkou jeho čtvrté a poslední manželky Alžběty Pomořanské totiž všechny předchozí chotě zemřely velmi mladé.

Svatba z rozumu

Po třech manželstvích s Blankou z Valois, Annou Falckou a Annou Svídnickou byl Karel IV. ve svých 46 letech už trojnásobným vdovcem. Přestože všechny tyto vztahy byly původně politicky a diplomaticky motivované, Karlova manželství byla převážně harmonická i na osobní úrovni. I napočtvrté šlo Karlovi především o zajištění svých dětí a upevnění mocenského postavení pro země Koruny české.

Alžběta (někdy též Eliška) byla dcerou pomořanského vévody Bogislava V. a vévodkyně Alžběty Polské, jejímž otcem byl polský král Kazimír III. Právě Kazimír a Bogislav přitom byli součástí nadnárodní opozice lucemburského rodu, jejímž hlavním představitelem byl rakouský vévoda Rudolf IV. Svatbou s teprve šestnáctiletou dívkou pomořansko-polského původu Karel tyto mocenské půtky elegantně vyřešil.

Zdraví a plodnost

Zdravím kypící Alžběta podle pověstí lámala meče a brnění, což bylo využito i v muzikálové komedii Noc na Karlštejně, kde se právě Alžběta pokouší tajně dostat na hrad Karlštejn. Dívčinu statnou postavu lze pravděpodobně přičíst množství fyzických aktivit, jež bychom dnes označili za sport – běhání, jízda na koni, střelba z luku.

Alžběta rovněž byla výrazně plodnější nežli předchozí Karlovy manželky. Porodila celkem šest dětí, z nichž čtyři přežily rané dětství. Jan Zhořelecký a Markéta Lucemburská byli součástí česko-německé šlechty, výraznější historickou stopu však zanechali první dva potomci Alžběty a Karla. Anna Lucemburská se totiž stala manželkou Richarda II., a tak i anglickou královnou. A důležitost Zikmunda Lucemburského snad ani není třeba zmiňovat – budoucí český král i římský císař se výrazně podílel na kostnickém koncilu a známé jsou i jeho komplikované vztahy s polorodým bratrem Václavem IV., který českým zemím i Svaté říši římské vládl před ním.

Poslední roky

Ale vraťme se ještě k Alžbětě. I ta totiž chovala vůči Václavu IV. zášť, jelikož existence tohoto Karlova syna s Annou Svídnickou zabraňovala jejím potomkům v hladkém nástupu na trůn. Potomky však Alžběta Karlovi rodila až do císařovy smrti v roce 1378. Poté se vlády ujal Václav a Alžběta byla navzdory svým snahám udržet si u dvora vliv pomalu odsouvána do ústraní.

Svého manžela přežila o celých patnáct let, zemřela ve svém věnném městě Hradci Králové roku 1393. Stejně jako všechny tři předchozí Karlovy manželky je Alžběta Pomořanská pochována v pražské katedrále svatého Víta.

ZDROJ: History of Royal Women

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom