12. září 2022 06:00

Jak přesně zabíjí metanol? Smrtící otravu můžeme všichni zvrátit

Slavná metanolová aféra z roku 2012 mnohým otevřela oči a jiné oslepila. Kde číhá největší nebezpečí a na co byste si u alkoholu měli dát pozor?

Kdyby ses náhodou někdy otrávil Fridexem, jako protijed použij alkohol.“ Nikdy mě sice nenapadlo pít nemrznoucí směs, nicméně v podvědomí zůstalo, že alkohol, který je v nadměrném množství jedem, může být ve velmi výjimečných situacích život zachraňujícím protijedem. Co dělá alkohol s tělem, ví ve větší či menší míře většina dospělých Čechů – zhoršené vnímání, horší komunikační schopnosti, zhoršená motorika, zvracení…

Možná vypadá pití nemrznoucí směsi jako totální nesmysl, ovšem skutečnost je často bizarnější, než si dokážeme představit. Na sklonku roku 2016 se smrtelně otrávilo 74 obyvatel ruského Irkutsku. Nepili Fridex, byť u Bajkalu je v zimě skutečně zima, ale pěnu do koupele Bojaryšnik v naději levné opilecké nálady. Jenže tentokrát náplň neobsahovala etanol, ale prudce jedovatý metanol. Zachránit je mohl buď rychlý přesun do nemocnice, nebo panák „etanolové“ vodky. Ani k jednomu nedošlo. Laik metanol od etanolu nerozezná, málokterý piják si dopřeje luxus plynové chromatografie vzorku dřív, než požije. Laicky se odhalit nedá ani v chuti ani v barvě, takže záměna se projeví, až když je pozdě.

Metanol a etanol

Čistý metanol izoloval v roce 1661 Robert Boyle, přičemž trvalo 235 let, než byl vynalezen účinný způsob jeho očištění. Dnes se jedná o jednu z velmi častých chemikálií využívaných v chemickém průmyslu. Jak malý je rozdíl mezi etanolem a metanolem, nejlépe ukazuje jejich chemický vzorec: metanol CH3OH a etanol CH3CH2OH jsou chemicky extrémně blízko. To, co nadělá v lidském těle smrtelnou paseku, jsou metabolické produkty vznikající rozkladem metanolu. Etanol, což je součást běžných „tvrdých“ alkoholů (tedy nikoliv piva či vína), není při běžné konzumaci nebezpečný, metanol, respektive jeho metabolity, zabíjí.

Jen v roce 2011 měl na svědomí při hromadných otravách v Indii, Súdánu, Ekvádoru a Turecku nejméně 457 osob. Shrňme si základní fakta. Neopatrný jedinec požije metanol, který se v játrech začne rozkládat (metabolizovat), čímž vzniká velmi jedovatý, ovšem v těle nepříliš stálý formaldehyd. Pouští se do něj totiž další enzym s těžko vyslovitelným názvem aldehyddehydrogenáza, který ho přemění na kyselinu mravenčí. A tady už máme v těle skutečný problém, neboť ta uvnitř buněk působí na využití kyslíku podobně jako kyanid. Velmi zjednodušeně řečeno nadměrné množství kyseliny mravenčí změní chemismus buňky tak, že přestane dýchat a umírá.

Kyselina mravenčí není v našem organismu ničím nepřirozeným, v těle si ji nese každý z nás, nepřirozená je až její nadměrná koncentrace po požití metanolu. Tělo si s ní v malém množství umí poradit a rozkládá ji na oxid uhličitý a vodu, jenže jde o proces pomalý a při „návalu“ nadměrného množství kyseliny dochází k otravě. „Při 20 miligramech v litru krve se projevují první příznaky otravy – slepnutí. Život ohrožující koncentrace začíná na desetinásobku, zhruba 200 miligramech v litru krve, kdy kyselina mravenčí začíná škodit centrální nervové soustavě,“ píše Marek Janáč v materiálu Padělky na zabití.

Když si dopřejete metanol

Co se stane, když se i přes veškerou opatrnost otrávíte metanolem a přežijete to v takovém stavu, že jste schopni vědeckého výzkumu? Českým vědcům se díky metanolové aféře naskytla unikátní možnost otestovat a porovnat schopnosti otrávených jedinců s abstinenty. „Už první série testů paměti a pozornosti ukázaly, že metanol jednoznačně vede ke snížení úrovně poznávacích schopností. Postižení je patrné zejména u takzvaných exekutivních (řídicích) funkcí, které obecně regulují naše chování. Patří do nich plánování, vnímání času, představa cíle, řízení činnosti k naplnění cíle. Pacienti, již přežili otravu metanolem, mají narušenu schopnost plánování činností. Potíže jim činí i jen opakování sekvence daných pohybů horními končetinami (pěst-hrana-dlaň), kterou s nimi výzkumník nejdříve pomalu procvičí, a poté dá instrukci k rychlejšímu opakování. Zatímco zdravý člověk takto jednoduchý úkol splní bez chyb, nemocný člověk chybuje velmi často,“ píše Marek Janáč v časopise Vesmír.

Kromě jiného dochází k poškození paměti a schopnosti slovní analýzy, což je přímý důsledek otravy, tedy toxického působení metanolových metabolitů na mozkovou tkáň. Proč se doporučuje jako první pomoc vypít čistý alkohol? Etanol se totiž odbourává dříve než metanol. Nedojde tedy ke vzniku toxické kyseliny mravenčí a vytvoří se tím prostor pro lékařský zásah. „Jednoduše řečeno, má-li enzym ve svém okolí dostatek molekul etanolu, přeměňuje je přednostně a molekuly metanolu musí čekat. Když tedy člověku v nemocnici záměrně udržujeme hladinu etanolu v krvi těsně nad 1 promile (střední opilost), metanol se nemůže přeměňovat na toxické produkty a postupně se v nezměněné formě vyloučí z těla ven,“ vysvětluje MUDr. Jiří Štefánek.

Opomiňme pro tuto chvíli nezvratné poškození u jedněch a smrt u druhých a přiznejme metanolové aféře jedno pozitivum. Jasně ukázala, že levný alkohol (který není ani chuťově na úrovni) se může stát nepříjemně drahým. Díky tragédii se přece jen zvedlo povědomí o alkoholovém (metanolovém) riziku, což národ, který se trvale umísťuje na předních příčkách v množství zkonzumovaného alkoholu, bezesporu potřebuje.

Zdroj: Časopis Vesmír

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom