17. května 2023 15:02

Zátah na ozbrojenou sektu se vymkl kontrole. Podívejte se na divokou přestřelku s tanky

Waco: Příběh tragédie – Krvavý konec sekty

Náboženské sekty stále představují nebezpečí. Jedním z nejzářnějších případů je krvavý incident z roku 1993, ke kterému došlo zhruba 14 km od texaského městečka Waco. Rostoucí hrozba náboženských fanatiků a neústupnost bezpečnostních složek vyústily nesmyslně dlouhým konfliktem, na jehož konci byly desítky mrtvých.

Na počátku brutálního masakru stálo zrození sekty davidiánů, odnože adventistů sedmého dne, jejíž učení v kostce obnášela příprava na druhý příchod Kristova vědomí. Davidiány ve 30. letech 20. století zformovali manželé Benjamin a Lois Rodenovi na ranči nedaleko obce Waco v Texasu. Po Benjaminově smrti pokračovala Lois ve vedení sekty a požívala všech výhod, jaké může takový vůdce sekty mít. Například milostného poměru s o 40 let mladším přívržencem, 23letým Vernonem Waynem Howellem.

Když Lois zemřela, ujal se vedení sekty její syn George, přestože Howell cítil na post vůdce jistý nárok. Jejich následný konflikt skončil vyštváním Howella ze sekty. Mladík se však na usedlost Mt. Carmel, kde měla skupina základnu, brzy vrátil. Se sedmi přívrženci a automatickými puškami.

Vzestup mesiáše

Během následující přestřelky byl George raněn, protože se ale nepodařilo prokázat, kdo začal střílet první, vyšel Howell od soudu bez trestu. Na rozdíl od George, jenž putoval za mříže skrze své nevhodné chování u soudu. Howell se nicméně stal na konci 80. let vůdcem davidiánů a brzy začal upevňovat svůj vliv. Zaníceně u svých svěřenců podporoval intenzivní studium Bible, zejména Zjevení Janovo, které pojednává o apokalypse. Uvěřil tomu, že on jediný chápe poselství Bible, a přiměl svou sektu, aby tomu uvěřila s ním. Brzy sám sebe prohlásil za mesiáše a vlivem narcismu si změnil jméno. Křestní jméno si vzal po biblickém králi Davidovi a příjmení po králi Kýrovi II. Velikém, jenž dobyl Babylon, přičemž zvolil transkripci, s níž je Kýros označený v Bibli. A tak se z Vernona Wayneho Howella stal David Koresh.

Koresh stupňoval výhody svého postavení, svým stoupencům zakázal alkohol a sexuální život. Sám žil ale v mnohoženství. V souladu se svým vlastním učením usiloval o zplození 24 vyvolených, kteří po očekávané apokalypse převezmou vládu nad znovuzrozeným světem. Své milenky přitom rekrutoval také z řad dcer svých stoupenců, některé z nich byly pod zákonem, přičemž nejmladším bylo 11 let. Rodiče dívek, kteří Koreshovu kultu osobnosti věřili, mu zneužívání dovolili. Nakonec, byl to mesiáš.

Příprava na válku

Mezitím byla Koreshova kázání stále agresivnější a vypjatější. Lásku a těšení se na nový svět vystřídalo násilí, pocit nebezpečí, příprava na apokalypsu a neustálý strach. Koresh své přívržence postupně měnil v armádu, která měla jednoho dne apokalypsu nejen přežít, ale pravděpodobně i způsobit, zároveň je udržoval v neustálém pocitu, že svět je jejich nepřítel. Následně začal kupovat zbraně a cvičit sektu v jejich užívání. Výzbroj si nechával přivážet přes kurýrní službu UPS. Jak můžete vidět v dokumentu Waco: Příběh tragédie na Prima Zoom, svého armagedonu se davidiáni nakonec dočkali.

Znepokojivé dění v sektě sledovala média a horlivé zbrojení neuniklo složce ATF, oddělení pro kontrolu alkoholu, tabáku a zbraní. Všechny zbraně, které Koresh kupoval, byly ale pořízeny legálně, a tak nebylo na čem stavět případné stíhání. Až jednoho dne upozornil úřady znepokojený kurýr UPS, jemuž se z jednoho z balíků vysypalo několik granátů. To už znělo dost hrozivě, takže ATF začala připravovat zátah.

Operace Showtime

Akce pojmenovaná Showtime byla plánována na 1. března 1993, už 27. února ale vytiskl místní plátek Waco Tribune-Herald článek o dění uvnitř sekty nazvaný Hříšný mesiáš. V článku nebylo ani slovo o probíhajícím vyšetřování, přesto se veliteli zásahu nelíbila představa, že by si Koresh předčasně uvědomil, že jeho aktivity unikají na veřejnost. Zvyšovalo to riziko, že se na případný zátah připraví. Proto byla operace Showtime přesunuta na 28. února.

Zapojilo se do ní 76 agentů ATF a tři vrtulníky Národní gardy Spojených států amerických. Zároveň byla přizvána média. Jeden z reportérů, jenž spěchal na místo zátahu, nemohl usedlost Mt. Carmel najít, a tak se na cestu zeptal pošťáka. Přátelský poštovní úředník mu cestu popsal s tím, že se tam zrovna také chystá. Novinář mu ale ohleduplně poradil, aby to nedělal, protože se tam brzy stane něco zlého, a s pošťákem se rozloučil. V té chvíli samozřejmě nevěděl, že pošťák je švagrem Davida Koreshe a jedním z jeho nejbližších přívrženců. Okamžitě Koreshovi zavolal, aby jej na blížící se nebezpečí upozornil.

Čtěte také: Členka sekty brutálně zavraždila své děti, rozhodla porota. Byly to zombie, tvrdila žena

V časných ranních hodinách byly obě strany ozbrojené a připravené na nejhorší. Velitel zásahu vyzval Davida Koreshe k opuštění komplexu. Náhle se začalo střílet. O tom, kdo palbu začal, se dodnes vedou spory. V každém případě jeden z davidiánů volal na tísňovou linku s tím, že po nich ATF střílí a požadoval někoho, kdo to zastaví. Operátor se ale nikomu z akce nemohl dovolat, příslušníci ATF si totiž sami volali sanitku.

Přestřelka trvala celé dopoledne, na straně ATF zůstalo 19 zraněných a čtyři mrtví, zatímco davidiáni ztratili pět lidí. Některé z nich zastřelili příslušníci Národní gardy z vrtulníku. Nastala patová situace. Davidiání byli opevnění v Mt. Carmel a nevypadalo to, že by se měl zátah povést. Operaci tedy převzala FBI a do celé věci se zapojili vyjednavači. Jejich úmysl vyřešit situaci v klidu ale značně komplikovala operativní složka FBI, která se rozhodla pro agresivní psychologickou operaci. Během noci její příslušníci přejížděli po komplexu kužely světla, zároveň agenti davidiánům pouštěli z reproduktorů hlasité zvuky, například zvuky zvířat z džungle. Spánková deprivace měla narušit odhodlanost sektářů.

Konečný útok

Někteří davidiáni, především matky s dětmi, komplex opustili. Okamžitě byli vzati do vazby. Sám Koresh pronesl prohlášení v místní radiové stanici, telefonicky komunikoval s vyjednavači i místním šerifem, ale nakonec se rozhodl, že odpověď bude hledat u Boha, přičemž výsledek sepíše do ohromného manuskriptu. V zájmu této bohulibé práce se odmlčel, díky čemuž začali být jak agenti FBI, tak davidiáni v komplexu o to nervóznější. Obléhání už trvalo dlouho, téměř 50 dní, a Koreshova náhlá nekomunikativnost vzbudila u úřadů podezření, že Koresh zopakuje to, co se stalo v neblaze proslulém Jonestownu – hromadnou sebevraždu celé sekty. Něco se muselo stát.

To si uvědomovala i nově jmenovaná státní zástupkyně Janet Reno, která schválila ozbrojený úder, k němuž došlo 19. dubna 1993 v časných ranních hodinách. K jeho použití byly určené dva tanky M728 upravené tak, aby mohly do budovy pouštět slzný plyn. Začaly najíždět do cihlových a dřevěných budov, přičemž nálože s plynem vsázely do nadělaných děr. Zároveň agenti vystřelili pár projektilů s plynem do střední části komplexu.

Davidiáni začali na tanky střílet, což ale nemělo efekt. Plyn se v komplexu hromadil v takovém množství, že to začalo být životu nebezpečné. Ženy a děti se uchýlily do jediné betonové místnosti, zásobárny potravin bez oken, a plyn pronikal i tam. Přitom se čím dál rychleji schylovalo ke katastrofě. Tanky prorážely zdi a přejížděly přes osobní auta členů sekty, díky čemuž se z nich mohl uvolnit benzin. Zároveň začali agenti střílet do odhalených částí budovy, i když věděli, že slzný plyn obsahuje hořlavou složku. Je otázka, co z toho způsobilo následný požár.

Nejasná zpráva o konci sekty

Oheň zachvátil komplex ve 12:07 v poledne na několika místech současně, sycený větrem, pronikajícím otvory po tancích. I když budovy komplexu hořely, agenti stříleli dál. Hasiči přijeli o 10 minut později, ale FBI je zdržovala ještě půl hodiny. Před 13. hodinou začal požár uhasínat a najevo vyšel hrůzný výsledek. Po 51 dnech obléhání zůstalo v budově 76 mrtvých davidiánů, z toho 21 dětí a dvě těhotné ženy. Minimálně jednoho z davidiánů přejel tank. David Koresh byl nalezen mrtev se střelnou ranou v hlavě, stejně jako skupina davidiánů v jeho blízkosti. V posledních momentech zátahu pravděpodobně opravdu zvolili hromadnou sebevraždu. Nebylo prakticky možné určit, kdo přesně sešel vlastní rukou a komu byla uštědřena rána z milosti.

Dohru celého nešťastného zátahu představovalo slyšení před kongresem, jehož hlavní svědci byli dva davidiáni – shodou okolností vystudovaní právníci. Ani jedna ze stran nepřiznala začátek palby, a tak nebyla na straně bezpečnostních složek shledána žádná pochybení. Oproti tomu všichni přeživší davidiáni byli shledáni vinnými a odsouzeni. Většina zbraní nalezených v komplexu Mt. Carmel byla legálně držena, vyjma několika kousků včetně útočné pušky AK-47. Granáty, na které upozornil úřady kurýr UPS, se ukázaly jako neškodné atrapy.

Zdroj: Encyclopedia Britannica

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom