10. dubna 2023 06:00

Místo, kde Ježíš konal zázraky, bylo skutečně objeveno. Našli ho při kopání kanálů

Mnoho historiků se shodne, že Ježíš Kristus byl skutečnou historickou postavou, zároveň je v tomto případě hodně náročné oddělit fakta od fikce. V roce 2004 se navíc uskutečnil objev, který je s ježíšovskými mýty úzce spjatý.

Objev byl zcela náhodou učiněn v jeruzalémské čtvrti Město Davidovo při kopání kanalizace. Poblíž stavby pracoval archeolog, jenž si ve výkopu všiml dvou zvláštních schodů, které naznačovaly dosud neobjevenou historickou památku. Izraelský úřad pro archeologické nálezy schválil následný výzkum a archeologům se podařilo odkrýt nádrž v délce 70 metrů.

Série zázraků

Zároveň byly během vykopávek nalezeny mince, které zažily židovskou vzpouru proti Římu v letech 66–70 n. l. Objev mincí potvrdil, že nádrž byla využívána do roku 70 našeho letopočtu, kdy Jeruzalém zničili Římané. Nádrž od té doby nebyla čištěna, takže byla zanesena velkou vrstvou nánosu. Další výzkumy přisoudily nádrži senzační souvislost – zřejmě se jedná o legendární rybník Siloe, který je spojený s Ježíšovým působením.

Čtěte také: Proč je Ježíš všude zobrazován jako běloch? Bible o jeho vzhledu mlčí

Podle evangelií Ježíš vykonal úctyhodné množství zázraků od proměny vody v lahodný alkoholický nápoj až po vzkříšení mrtvého. Značná část jeho biblické historie je spjatá právě s rybníkem Siloe. V evangeliu sv. Jana kupříkladu požádal Ježíše o pomoc slepý muž. Spasitel potřel slepcovy oči blátem a přikázal mu umýt se v rybníku Siloe. Nevidomý jej poslechl a zrak se mu následně vrátil.

Očista

O rybníku Siloe navíc nehovoří pouze Bible, jeho existenci zmiňují i různé písemné prameny a určité množství archeologických důkazů. Třebaže je rybník opředený složitou mytologií a příběhy, které se nedají ověřit, jsou si odborníci zároveň jistí, že Siloe skutečně existoval.

Rybník nechal v 8. století před Kristem zbudovat král Chizkijáš, jenž chtěl obyvatelům Jeruzaléma poskytnout zdroj vody. Později byl za vlády Alexandra Jannaea v letech 103–76 př. n. l. přestavěn a nedá se říci, zda zůstal na stejném místě. Ježíšovo léčení slepce každopádně začalo až po přestavbě. Pro Židy měl rybník náboženský význam, například se v něm pořádaly rituální očistné koupele mikve.

Rybník Siloe by měl být ještě během tohoto roku otevřený turistům. Jeho objev přitom může negativně přispět k napětí mezi Izraelem a Palestinou. Přítomnost náboženského symbolu může být využita jako politický nástroj k upevnění přesvědčení, že Izrael patří Židům, což by mohlo v důsledku devalvovat minulost zde žijících Palestinců.

Zdroj: IFL Science

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom