20. prosince 2022 06:00
Adam Vala

Kolik koňských sil má jeden kůň? Je to složitější, než si myslíte

Jednotka výkonu je každému známá a všichni ji používají. Představy o ní ale bývají často chybné.

Když v 18. století začal skotský vynálezce James Watt prodávat svůj vylepšený parní stroj, potřeboval pro něj kvůli zákazníkům vymyslet nějaké snadno uchopitelné srovnání. Protože se bavíme o době před třemi staletími, kdy se na práci využívala zejména hospodářská zvířata, zvolil si jako měrnou jednotku koně. Samozřejmě jeho sílu definoval za pomoci tehdy využívaného žentouru, tedy zařízení, které převádělo sílu zvířat na točivý moment na řemenici.

Koňská síla

Tímto způsobem bylo možné pohánět nejrůznější stroje, případně využívat žentour jako rumpál pro vyzdvihování rudy z dolů. James Watt uvedl, že se jedna koňská síla rovná výkonu, který podává soustavně pracující kůň, který zapřažen v žentouru táhne náklad o hmotnosti 180 liber (zhruba 81 kilogramů) a ujde při tom za hodinu 144 koleček o poloměru 12 stop (3,6 metrů).

Tuto hodnotu Watt následně zaokrouhlil na 33 000 stopliber za minutu, čímž položil základ měření výkonu, jak ho známe dnes, i když jej bylo samozřejmě v nadcházejících staletích nutné přepočítat a přesněji určit mechanickou sílu koně. Tu vyjadřuje hodnota 745 W a je používána ve Velké Británii či USA. V Evropě, Asii či Jižní Americe se však používá přepočet na metrickou koňskou sílu, který však činí jen 735 W, a jak patrně chápete, při nepřesné definici stojí za mnoha zmatky, zejména u měření výkonu automobilů v Británii, když se mluví o autech z pevninské Evropy.

Kolik svaloviny používá kůň k pohybu?

Tím jsme se ale dostali mimo hlavní otázku, tedy kolik koňských sil má vlastně jeden kůň, protože ve finále to není jen 1 koňská síla, jak byste možná předpokládali. Wattův výpočet nebere v potaz veškerý potenciál koně, kterým se v roce 1993 zabývali dva fyzikové R. D. Stevenson a R. J. Wassersug. Podle jejich studie zveřejněné v odborném časopisu Nature přišli s výpočtem, že jeden kilogram svalové hmoty může vyvinout výkon 100–200 W.

Dále uvedli, že tělo koně tvoří ze 45 procent právě svalovina, ale jen 30 procent z ní se používá při pohybu. Takže pokud bychom vzali 600 kilogramů vážícího koně, jeho tělo by bylo schopné vyvinout sílu až 18 000 W, což by odpovídalo hodnotě 24 koňských sil. Jak ovšem oba vědci uvedli, jejich odhad je možná přehnaný a následně snížili svůj předpoklad na rozmezí 12–14,9 jednotek koňské síly na jednoho koně, a je od té doby uznávaným vyjádřením toho, jakou sílu je kůň schopen vyvinout.

Zdroj: IFL Science

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom