5. srpna 2023 06:00
Jana Březnová

Ježkovy voči! Zvolání údivu a zděšení je úzce spjato s křesťanstvím

Kdo se často diví, určitě mu význam „ježkovy voči“ není cizí. Ale proč se říká zrovna ježkovy oči, proč ne oči jiného zvířete? A je správně ježkovy oči nebo ježkovy voči?

Proč se říká ježkovy voči?

Nejdříve se podíváme na ježkovy voči a pravopis. Setkáte se s oběma variantami – ježkovy oči je spisovnější a častěji se užívá v psané formě, ježkovy voči je hovorový výraz, ale uvidíte ho i napsaný.

Význam výrazu ježkovy voči je celkem jednoznačný. Ježkovy voči zvoláme, když se něčemu podivíme, vykřikneme překvapením nebo zděšením, nemůžeme uvěřit vlastním očím.

O původu slovního spojení ježkovy voči se toho ale v slovnících českého jazyka moc nedočteme. Vysvětlení původu nabízí Jazyková poradna pro český jazyk prostřednictvím webu Ptejteseknihovny. Sousloví pravděpodobně vzniklo tak, že někdo chtěl v údivu zvolat Ježíši Kriste, ale aby nevzal Boží jméno do úst nadarmo, rychle změnil počáteční jež- na ježkovy oči.

Ježkovy oči – způsob, jak se vyhnout rouhání

Podobným způsobem vzniklo například ze zvolání krucifix slovo krutibrko. „Odborně se tyto výrazy označují jako zástupná pojmenování za tabuové (zakázané) výrazy.“ Proč ale právě oči, prý není jasné.

O tabu v jazyce píše i Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku – často se tvoří pouze hláskovými obměnami a přeskupením. Tímto způsobem vznikly například kletby herdek a hernajs ze zvolání Herr Gott.

Obdobně vysvětluje původ spojení ježkovy voči také jazykovědec Karel Oliva v pořadu Uzlíky na jazyku. Zároveň upozorňuje, že rouhání bylo ještě v 50. letech trestné. Oliva navíc dodává, proč právě oči. „Výraz upomíná na ukřižovaného Ježíše. Je to eufemismus za Ježíšovy oči ve smyslu, že se zde děje něco strašného – Ježíši, ty to vidíš.“

Na internetu najdete i další teorie

O původu slovního spojení ježkovy voči se na internetu dočtete i jiné teorie. Jedna z nich říká, že spojení vzniklo kvůli tomu, že ježek v noci dupe a funí a může člověka vyděsit. Když pak zahlédne ve tmě jeho zářící oči, oddychne si úlevou: „To jsou jen ježkovy oči!“

Ježkovy voči, aby nebyl malér

Spojení ježkovy voči se v češtině stalo tak populární, že se dostalo do mnoha názvů. Podívejte se na několik příkladů.

  • Ježkovy voči, aby nebyl malér – název staršího projektu pro prevenci dětských úrazů, Ježkovy voči Youtube kanál je stále v provozu
  • Ježkovy oči Jihlava – oficiální zpravodaj města Jihlava
  • Ježkovy voči kapela – název nese několik menších hudebních skupin v ČR
  • Ježkovy voči hra – karetní hra pro děti od 10 let

A jak by se řekly ježkovy voči anglicky? Nejvýstižnější je výraz „holy cow“, který vyjadřuje údiv nebo překvapení. Doslova by se přeložil jako „svatá krávo“.

Zdroj: PSK / Collins Dictionary / Jiří Rejzek: Český etymologický slovník

Jana Březnová

Externí redaktor Prima ZOOM

Populární filmy na Prima Zoom