13. listopadu 2018 06:00

Unikátní termit objevený v Kamerunu dostal jméno Roisinitermes ebogoensis

Čeští vědci objevili termita s luskacími kusadly.

Luskací kusadla termitů

Luskání je obraná strategie vybraných druhů termitů, kdy se prodloužená kusadla napruží proti sobě, čímž akumulují obrovské množství elastické energie, která se jednorázově uvolní a kusadlo pak udeří zničující silou. "Pohyb luskacích kusadel je vůbec nejrychlejším zdokumentovaným pohybem u suchozemských zvířat," popsal vedoucí výzkumných aktivit docent Jan Šobotník. Tato strategie je tradičně přisuzovaná pouze tzv. hlínožravým termitům. "Tato neobvyklá obranná strategie však byla k velkému překvapení nalezena i u nově objeveného rodu, který však patří k bazálním dřevožravým termitům, což je v rámci výzkumu termitů vskutku šokující nález," vysvětlil Šobotník.

Výzkumné aktivity v Kamerunu probíhají již od roku 2011. Tým Jana Šobotníka ve vesnici Ebogo II poblíž města Mbalmayo založil výzkumnou stanici. Samotný výzkum pak probíhá přibližně 2 kilometry od vesnice ve zbytku primárního deštného pralesa. "Na tomto poměrně malém kousku lesa o velikosti přibližně jeden kilometr čtvereční jsme doposud nalezli přes 200 druhů termitů. Žije zde tedy pravděpodobně nejbohatší společenství termitů na světě," popsal Šobotník.

Řada sběrů v lokalitě představuje extrémně vzácné termity s velmi malým počtem sběrů. Z toho se ovšem nově objevený rod Roisinitermes ebogoensis značně vymyká. "Protože vojáci mají jedinečnou obrannou strategii doposud známou pouze u odvozených hlínožravých druhů a okřídlení dospělci vůbec nemají jednoduchá očka, což je také unikátní znak," uvedl Šobotník. Zároveň se jedná o první rod čeledi Kalotermitidae popsaný od roku 1961.

První kolonie byla nalezena v prosinci 2016 v mrtvé liáně. Druhá kolonie byla sebrána v únoru 2018 v ulomené větvi. Část živých termitů se podařilo dovézt do Čech. "Dokonce se nám podařilo nafilmovat luskání vojáků rychloběžnou kamerou při rychlosti 300 tisíc snímků za vteřinu," popsal vedoucí výzkumu. Vědecké jméno nového termita Roisinitermes ebogoensis je poctou profesoru Yvesovi Roisinovi, který patří k nejvýraznějším postavám termitologie, druhové jméno odkazuje k vesnici Ebogo, kde byly oba doposud známé vzorky sebrány.

Termiti

Termiti jsou nejstarší eusociální skupinou s rozvinutou dělbou práce mezi pohlavní a sterilní kasty. Nejvýznamnější novinkou termitů je evoluce kasty vojáka, jež má výhradně obranné poslání. K tomuto účelu si vojáci vyvinuli nejrůznější mechanismy a strategie, které zahrnují zvětšená kusadla sloužící k drcení, řezání či propichování protivníků či specializované žlázy produkující jedovaté, odpuzující či znehybňující látky. Mezi neobvyklé strategie pak patří například ucpávání chodbiček špuntovitou hlavou nebo luskání.

FLD ČZU je unikátní ekosystém. Stojí na půdním podloží založeném na léty prověřených tradicích a vyrůstá díky své otevřenosti k moderním přístupům a technologiím. Harmonii spoluvytváří i specifická poloha uvnitř kampusu České zemědělské univerzity, nese s sebou všechny výhody velkoměsta, zároveň je přírodě na dosah.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stodesetiletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU po druhé uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších. V roce 2017 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v prestižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education.

Text: Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom