Záhada: Kdo vyvraždil Slavníkovce? Přemyslovci to nejspíš nebyli

Všichni jsme se ve škole učili, že Přemyslovci využili oslabení Slavníkovců a 28. září roku 995 je na hradě Libici včetně žen a dětí vyvraždili. Bylo tomu ale opravdu tak?

Když byli 28. září 995 příbuzní svatého Vojtěcha i se svými rodinami na Libici vyvražděni, přežili shodou okolností tři Slavníkovci. Biskup Vojtěch pobývající v Římě, jeho průvodce, bezdětný kněz Radim, a bojovný Soběslav, některými kronikáři nazývaný Soběbor, který byl zrovna na válečné výpravě proti pohanským Obodritům – shodou okolností spolu s přemyslovským vojskem. Když později Soběslav padl v polských službách, zemřel v jeho osobě i poslední Slavníkovec a zmínky o tomto rodu na dlouhou dobu zmizely.

Záhada masové vraždy na Libici

Jenže kdo vlastně Slavníkovce vyvraždil? O jakékoliv nenávisti nebo soupeření mezi Slavníkovci a Přemyslovci totiž neexistují žádné doklady a podle autorů dokumentární série Utajené příběhy českých dějin je proto sporné dávat vyvraždění Slavníkovců v roce 995 na Libici za vinu Přemyslovcům.

Dnes nevíme, kdo za tímto činem stál, a vina na straně Přemyslovců může být jen v tom, že kníže Boleslav II. snad měl dát záruky Slavníkovci Soběslavovi, že když spolu se svým vojskem opustí Libici a připojí se k výpravě proti Obodritům organizované Otou II. a Přemyslovci, nic se jeho rodině nestane.

Kosmas připomíná, že v době přepadení se na Libici slavil každoroční svátek svatého Václava, a všichni tak byli přítomni v hojném počtu. Chybělo ale jejich vojsko zmobilizované na výpravu proti pohanům. Boleslav II. byl v té době raněný mrtvicí a upoután na lůžko, výpravy se tedy rozhodně účastnit nemohl. Ani Kosmas neuvádí, kdo byli pachatelé – mluví jen o „nejničemnějších synech ničemných otců“.

Hlavními podezřelými jsou Vršovci

Kdo tedy byli oni útočníci? Určité stopy vedou k jinému šlechtickému rodu, a to k Vršovcům. Ti svůj původ odvozovali již z družiny praotce Čecha a měli vážné spory s Vojtěchem. Kromě jiných v kronikách jim přisuzovaných neřestí, jako bylo opilství a nevěra, Vršovci zřejmě lpěli na krevní mstě. Vojtěch si je popudil tím, že poskytl azyl cizoložnici a postavil se za svého jáhna, který s ní zhřešil. Tato žena byla patrně manželkou někoho z Vršovců a ti mu přislíbili pomstu.

Obvinění, že Slavníkovce vyvraždili Přemyslovci, vychází z jednostranného výkladu německých historiků z konce 19. století o pozdním sjednocení věčně znepřátelených slovanských kmenů a z úvah moderních českých dějepisců o nutné rivalitě mezi Slavníkovci a přemyslovskými knížaty. Archeologické nálezy ale nic z toho nepotvrzují. Zřejmě tak bude nutné verzi o přemyslovském zločinu opustit a možná i přepsat učebnice dějepisu.

Zdroj: Dokument Utajené příběhy českých dějin / Rostislav Nový: Slavníkovci ve středověkém písemnictví

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom