10. srpna 2020 12:00

Kdo může za vaši nízkou toleranci bolesti? Vědci viní neandertálce

Vzácná genetická mutace může za to, že někteří z nás vnímají bolest intenzivněji.

Dnes už je vědecky potvrzeno, že se Homo sapiens jako druh potkal s příbuzným Homo neanderthalensis. A to nejen místně, ale i sexuálně. V praxi to znamená, že lze v krvi mnoha lidí najít genetické pozůstatky tohoto mezidruhového křížení. Možná mezi ně patříte i vy. Jedním z důkazů je vzácná mutace, která se vztahuje k vnímání bolesti.

Vnímání bolesti

Bolest, respektive její vnímání, není jen pouhý přenos nervového vjemu, ale jde o mnohem složitější proces. Jak ukazuje výcvik speciálních sil, jako je britská SAS nebo američtí SEALs, dá se je její vnímání vědomě potlačit. Se stejným zraněním, které by běžného civilistu složilo k zemi, dokážou vojáci dál plnit úkoly. Ve hře je celá řada dalších faktorů jako například „vylití“ adrenalinu do krevního řečiště, jež subjektivní vnímání bolesti tlumí. Zjednodušeně řečeno, bolest nás upozorňuje na možné poškození tkáně a podle její lokalizace se dá třeba najít ložisko zánětu.

Genom neandertálců

Na vědecké analýze, která nás dnes bude zajímat, se podíleli odborníci z Institutu Maxe Plancka v Lipsku a Karolinska Institute ve Stockholmu. Vysoce kvalitní neandertálské genomy získali z genetického materiálu, který byl nalezen v chorvatských a ruských jeskyních, jež sloužily útočiště.

Vědci se zaměřili na Nav1.7, což je sodíkový iontový kanál, který z hlediska přenosu bolestivých vzruchů patří k jednomu z nejdůležitějších faktorů. V lidské populaci existují jednotlivci s vrozenou necitlivostí na bolest, která je navázána přímo na Nav1.7. Ti už jako děti mívají zranění, která na první pohled „musí“ bolet, nicméně oni si na bolest nestěžují. Na druhou stranu stejná část genomu (jen v mutaci zděděné po neandertálcích) způsobuje, že bolest, která zatím není objektivně měřitelná, je „postiženými“ jedinci vnímána mnohem silněji.

Z výše napsaného přímo nevyplývá, že by neandertálci byli větší bolestínci než my – vnímání bolesti je stále velmi komplexní proces, do něhož se zapojuje nejen „poškozené“ místo, ale i mozek. Pokud ji však vnímáte silněji ostatní, je dost dobře možné, že za to může struktura vašeho kanálu Nav1.7.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom