2. února 2022 14:45

Star Wars věrně kopírují čínské dějiny. Co se ve skutečnosti odehrálo skoro stejně?

Star Wars se přiznaně odvolávají na dějiny římské republiky či japonskou tradici samurajů. Jednu etapu čínské historie však zužitkovaly až podezřele výrazně.

Jedna z nejzajímavějších etap čínských dějin se nazývá „období válčících států“. Mezi 5. a 3. stoletím před naším letopočtem se odehrálo obrovské množství brutálních bitev mezi mnoha státečky roztříštěného čínského území. Zpočátku jich bylo až kolem 170, postupným sjednocováním se jich ustanovilo sedm, jež mezi sebou sváděly líté boje. Z nich vyšla vítězně dynastie Čchin, která se tak stala první císařskou dynastií v jednotné Číně. Tato kapitola historie zároveň překvapivě koresponduje s dějem Star Wars.

Krutý imperátor a osvícený spasitel

Zakladatelem dynastie Čchin a prvním čínským císařem se v roce 221 př. n. l. stal Čchin Š’-chuang-ti. Po mnoha letech válek se mu podařilo sjednotit rozsáhlé čínské území, jež následně rozdělil do okrsků pod dohledem jím jmenovaných úředníků.

Čchin Š’-chuang-ti doufal, že jeho dynastie bude vládnout 10 000 let, ve skutečnosti však skončila o něco dříve – po 15 letech. Vládl v souladu s legismem, filozofickým směrem zdůrazňujícím sobeckou a individualistickou povahu většiny lidí, jež by měla být v zájmu všeobecného blaha limitována množství zákazů a trestů. I proto byla jeho vláda nesmlouvavá a i na tehdejší poměry krutá – tvrdě potíral konfuciánství a v posledních letech své vlády nechal stovky konfuciánských učenců zaživa upálit kvůli vlastnictví zakázaných knih. Z důvodu obav ze svého historického odkazu rovněž nechal spálit všechny čínské kroniky, kvůli čemuž dnes nemáme historické záznamy starší jeho vlády.

Stál také za počátkem stavby Velké čínské zdi, jež měla sloužit k ochraně před dotírajícími nájezdníky ze severu. Stejně jako luxusní hrobka obsahující slavnou terakotovou armádu však i Velká čínská zeď vedla k rozsáhlému zadlužení nového císařství. Kvůli zhoršujícím se životním podmínkám se rozšiřovaly zástupy rebelujících skupin, v jejichž čele se ocitl Liou Pang. Původem rolník se o pár let později pod jménem Kao-cu ujal vlády nad rozpolcenou říší, jelikož po smrti Čchina ztratilo císařství stabilitu.

Kao-Cu musel nadále bojovat s bývalými Čchinovými spojenci, zároveň se však zasloužil o uklidnění země – zmírnil právo, snížil daně a opět legitimizoval konfuciánství. Založil dynastii Chan, která trvala bezmála čtyři staletí a dodnes na ni Číňané vzpomínají jako na zlatý věk.

Star Wars po čínsku

V tomto dějepisném rychlokurzu stačí zaměnit několik jmen a hned nám z toho vychází velmi dobře známý příběh. Za autokratického císaře dosaďte Palpatina, za konfuciánské učence rytíře Jedi, místo Velké čínské zdi vezměte Hvězdu smrti a příběh vyšperkujte proměnou Liou Panga v Luka Skywalkera.

Palpatine zrušil republiku a jmenoval se císařem, přičemž rovněž sliboval říši trvající 10 000 let – než o dvě dekády později přišel Luke Skywalker. Říši Palpatine rozdělil na množství sektorů, které však měly pramalé vlastní kompetence. Prostřednictvím Rozkazu 66 nařídil zlikvidovat všechny členy řádu Jedi i jejich sympatizanty. Zato Luke pocházel z farmářských poměrů na Tatooine, aktivně se účastnil bojů s císařem, a i po dosažení vítězství se angažoval v ničení zbytků imperiálních sil.

Rozdílů mezi skutečnou historií a fikcí Star Wars je samozřejmě nespočet – počínaje vznikem císařství v jednom případě jako důsledek dlouhodobé války mezi množstvím státních útvarů, v druhém spíše úředním zrušením existující republiky. Ale při objevování zmíněných podobností nejde ani tak o to, jakých všech inspiračních zdrojů George Lucas při tvorbě svého světa využil; ostatně řada historických výpůjček je i zcela přiznaná. Spíše je fascinující sledovat, že populární kultura dokáže pozitivně ovlivnit třeba i výuku dějepisu – uznejte, že čínská jména si možná nezapamatujete, ale historicky významné okolnosti vzniku čínského císařství se díky obeznámenosti s příběhem Star Wars pod kůži zaryjí nadlouho.

ZDROJ: Wikipedie Období válčících států

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom