15. září 2021 07:15

Lítáš v tom jako nudle v bandě! Co to vlastně znamená a kde se hláška vzala?

Česká mluva je plná slovních spojení, která používáme denně, ale často ani nevíme, odkud se vzala. A výraz nudle v bandě není výjimkou.

Tvrzení, že něco „lítá jako nudle v bandě“, je neobyčejně rozšířené. Význam může být jednak spojen s prostorem ve smyslu, že něco skutečně má tolik místa k pohybu, že je to až nemístné, nebo s myšlenkovým procesem či nerozhodností. Ten, kdo se nemůže přiklonit k žádnému řešení ve svém rozhodování, lítá doslova jako nudle v bandě ze strany na stranu názorového spektra. Jenže jak se zrovna nudlím dostalo cti stát se součástí okřídleného pořekadla?

Ze závodní jídelny do slovníků

Největším úskalím pro rozkódování tohoto hojně užívaného spojení je slovo „banda“, pod kterým si dnes mnoho lidí představí spíše skupinu osob než bandasku na polévku, se kterou se v časech komunismu chodilo do kantýny pro jídlo s sebou. Politolog a historik Jan Berwid-Buquoy na svém blogu vysvětluje i politické pozadí oblíbeného pořekadla: „Pojem politik typu ‚nudle v bandě vznikl u nás v padesátých a šedesátých letech, v době absolutní totality. Byli jím označováni vedoucí činitelé KSČ jezdící do Moskvy, aby si tam vyzvedávali příkazy, co smějí, nesmějí i musí v ČSR a později v ČSSR dělat. Přičemž bandaska (resp. banda) byla plechová nádoba, se kterou se chodilo do závodní jídelny pro polévku, např. z hovězího masa (ve skutečnosti z hovězích kostí) s velice skromným množstvím vaječných nudlí (ve skutečnosti nudle bez vajec), které měly (následkem své ojedinělosti) tím pádem v bandasce obrovské množství prostoru a mohly létat v bandě sem a tam…

Multifunkční pořekadlo

Dnes se dá spojení „lítat/motat se jako nudle v bandě“ použít téměř na cokoliv. Od kličkujícího auta na silnici po nekonzistentí názory vašich neoblíbenců. Paradoxem nicméně je, že pořekadlo zůstává stále populární i mezi mladými lidmi, kteří ho v dětství přebírají od svých rodičů či prarodičů, aniž by se samotnou bandaskou měli reálnou zkušenost. Bandasky se totiž dnes již téměř nepoužívají a netrpíme ani nedostatkem nudlí. A to ani v lidových jídelnách a kantýnách.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom