9. února 2023 13:23

Tajemná jeskyně má skrývat bránu do pekla. Podívejte se na místo, jehož se lidé bojí přes 500 let

Krásy a záhady podzemí (1) - Creswell Crags

V anglickém hrabství Derbyshire se nachází zvláštní vápencový útvar, který ve svém okolí nemá nejlepší pověst. Jeskyně na břehu řeky Crags poblíž města Creswell je spojována s mnoha pověrami a určitou aurou znepokojení, která vede až do 16. století. Cokoli zlého nebo divného se ve městě dělo, oči obyvatel se upíraly k jeskyni. V jejích útrobách se totiž skrývá něco, co okolí děsilo.

Uvnitř jeskyně leží hluboká, neprozkoumaná jáma, přičemž stěny obklopující její ústí pokrývají podivné vyryté značky. Historici se dlouho nemohli shodnout, co mají znamenat, jejich význam se odhalil až nedávno. Znaky jsou ve skutečnosti apotropaiony, čili značky určené k odvracení zla.

Původ tajemných značek

Podobné značky se užívaly od 16. do 19. století a mezi typické apotropaionské symboly patří například zkřížené „I“, reprezentující znamení kříže, nebo „VV“, jež symbolizuje Pannu Marii. To byly společně s Bohem hlavní „instituce“, které zbožní lidé povolávali, když měli pocit, že je ohrožují démoni. Přítomnost apotropaionů ale více než o zbožnosti jejich autorů něco vypovídá o strachu z démonických sil. Rozluštěním jejich významu ale tajemnost znaků nekončí.

Apotropaionské znaky se častěji nacházely na oknech domů a v kostelech, kde se lidé před démony skrývali. Byly jimi opatřeny brány měst, dveře, sloupy, rohy budov, mince nebo zbraně. Čím blíže byl předmět nebo budova lidskému užití, tím spíše na něm můžeme symboly nalézt. Velkou otázkou tedy je, co takové značky dělají uvnitř jeskyně.

Nejjednodušší vysvětlení, které se nabízí, je tehdejší víra v nadpřirozeno. Jáma do hlubin Země mohla být v 16. století snadno považována za bránu do pekla a jakýkoli nezdar – úhyn dobytka, neúroda, nemoc – mohl být přisouzen působení zlých sil. Bylo zřejmě příliš jednoduché podlehnout strachu a znepokojivou jámu „ochránit“ rituální symbolikou. Jestli se v jámě ale skutečně skrývá něco, co tamním obyvatelům nedalo spát, je předmětem jiného bádání.

Zdroj: Britainexpress.com

Filip Šula

Redaktor FTV Prima, Prima ZOOM

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom