4. listopadu 2022 15:30

Před 357 lety začaly vycházet nejstarší a stále fungující britské noviny. K čemu primárně slouží?

The London Gazette je novinářská jistota, která stále pokračuje ve své krasojízdě. K čemu všemu primárně slouží?

Královské věstníky

Ve Spojeném království byly od druhé poloviny 17. století vydávány královské věstníky, které publikovaly nejen různá oznámení celostátního dosahu, ale i informace týkající se významných osobností a velkých obchodů.

O plátku The London Gazette se často mluví jako o nejvýznamnějším z úředních věstníků Spojeného království, a jak ukládá zákon, bývají v něm publikována oficiální sdělení. Podle Juliánského kalendáře se psal sedmý den listopadu roku 1665, když vyšlo jeho první číslo pod názvem „The Oxford Gazette“. Jedná se tak bezpochyby o nejstarší nepřetržitě vycházející noviny ve Spojeném království. Věstník má navíc stále celostátní působnost. Podobně vycházejí ještě The Edinburgh Gazette a The Belfast Gazette. Oba zmíněné věstníky sice publikují důležitá sdělení uveřejněná původně v The London Gazette, ale svou působností se zaměřují hlavně na území Skotska a Severního Irska.

Všechny zmíněné věstníky vycházejí v nakladatelství TSO pod patronací Her Majesty's Stationery Office, tedy Tiskového úřadu Jejího Veličenstva.

Strach z moru stál za vznikem novin

Král Karel II. byl nucen odejít z Londýna a v obavě z nákazy morem se uchýlit do Oxfordu. Lidé tehdy měli velké obavy ze všeho, co bylo „londýnské“. Strach z morové epidemie byl tehdy všudypřítomný.

Král cítil potřebu informovat poddané o důležitých skutečnostech, a proto pověřil Henryho Muddimana vydáním historicky prvního věstníku. Ten s ohledem na morovou epidemii v Londýně nesl název „The Oxford Gazette“. Král se do Londýna vrátil až po novém roce a s ním se přesunula do hlavního města i Gazette. První vydání označené jako „The London Gazette“ vyšlo 5. února 1666 a bylo na něm uvedeno pořadové číslo 24. Jednotlivé výtisky byly zasílány předplatitelům poštou a obvykle nebylo možné je koupit v běžném prodeji. K obyčejným lidem se tak výtisky vůbec nedostaly.

Zajímavostí zůstává, že George Reynell, úředník The London Gazette, založil v roce 1812 historicky první reklamní agenturu ve Spojeném království. Podle vzoru The London Gazette začaly postupně vznikat věstníky, jež vycházely ve většině britských kolonií.

Současnost královského věstníku

The London Gazette vychází každý všední den s výjimkou tzv. bankovních svátků. Kromě jiných zpráv informují své čtenáře např. o udělení královského souhlasu s nově schválenými zákony, vypsání řádných nebo doplňkových voleb do Dolní sněmovny, udělení státních a vojenských vyznamenáních, změnách jmen a erbů nebo o insolvenci jednotlivců a společností. Kromě tištěné podoby je věstník k dispozici i v několika elektronických formátech.

Zdroj: The Gazette

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom