11. listopadu 2022 16:15

Před 37 lety vymazala gigantická sopečná erupce 25 000 lidí. Zabíjela jinak, než si myslíte

Exploze sopky a následné sesuvy a lávové proudy zaplavily vše, co jim stálo v cestě.

Stratovulkán Nevado del Ruiz (5 321 m) se vypíná ve vzdálenost asi 130 km od hlavního kolumbijského města Bogotá a je aktivní již více než 2 miliony let. Nachází se nad subdukční zónou litosférické desky, kterou nazýváme Nazca. Nevado del Ruiz má úctyhodnou rozlohu 200 km čtverečních a jeho kráter Arenas má kilometr v průměru a je 240 m hluboký.

Sopka se neslavně proslavila 13. listopadu 1985, kdy během erupce nevídaných rozměrů došlo k rozpuštění ledovců na vrcholu vulkánu a následnému vzniku laharů. Následně zahynulo na 25 000 lidí. Sopka totiž vytváří explozivní erupce horkého plynu s pyroklastickými toky, které způsobují masivní tání sněhu a ledu na vrcholu a následný vznik laharů, nebo chcete-li bahnotoků, které stékají po svazích rychlostí 40–60 km v hodině a mohou se dostat až do vzdálenosti 100 km od sopky. Ve své podstatě mohou být nebezpečnější než samotná láva.

Smůla, nebo osud?

Dnes osudnou katastrofu, k níž došlo 13. listopadu 1985, připomínají jen ruiny. Město Armero, které patřilo mezi důležitá obchodní centra, bylo během několika desítek minut doslova pohřbeno pod silnou vrstvou bahna a kamení. Přímo ve městě zemřelo více než 21 000 jeho obyvatel z celkového počtu 23 000. Jako memento této smutné události zde najdeme už jen čerpací benzínovou stanici a zbytky jednoho domu. Podívejme se ale na průběh katastrofy podrobněji.

Vulkanické běsnění

Vulkán zvýšil svou aktivitu 13. listopadu 1985 odpoledne. Zpočátku to ale byly jen malé a pro místní obyvatele spíše bezvýznamné erupce. Kolem 21:00 však došlo k masivnímu zesílení sopečné aktivity a sopka začala chrlit popel a sopečné pumy. Žhavá láva, sopečné pumy a hlavně horké pyroklastické proudy roztavily sněhovou a ledovcovou pokrývku na vrcholu o rozloze dobrých 25 km2. Není tedy divu, že vznikl mohutný sopečný bahnotok tekoucí rychlostí 40–60 km v hodině ze svahů dolů. Ničivou sílu mu dal i kaňon řeky Langunillas, který je dlouhý 60 km a na této vzdálenosti překonává převýšení 4 000 výškových metrů. Lahar pohltil vše, co mu stálo v cestě a nebylo proti němu žádné obrany. Město Armero leželo přímo při ústí tohoto kaňonu. Třicetimetrová vlna bahna a vody, která s sebou nesla vyvrácené stromy a kameny, zasáhla město kolem jedenácté hodiny v noci. Zkázu dokonaly další vlny, které dorazily v několikaminutových intervalech.

Život a smrt dávající ledovce

Ledovce, které pokrývají svahy sopky, se tvoří již tisíce let. Průměrná mocnost ledu je kolem 50 m. Ledovce na jihovýchodních svazích ztratily většinu své síly při erupci v roce 1985, ale třeba ledovec zvaný Nereides je až 190 m silný. Zdejší ledovce jsou zdrojem pitné vody pro 40 měst v okolí.

Vulkán Nevado del Ruiz patří stále k nejaktivnějším sopkám světa. Pravděpodobnost menších erupcí je stále velmi vysoká. Odhaduje se, že v přímém ohrožení je asi 50 000 lidí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti sopky. Po zkušenostech roku 1985 přijala kolumbijská vláda opatření, která by měla snížit rizika ztrát na životech. Další větší erupce následovala v roce 1989 a díky záchranným programům bylo včas evakuováno 2 300 osob, které žily podél toků řek a u nichž hrozilo opětovné zaplavení lahary. Další riziko představují silné deště, které způsobují sesuvy půdy.

Zdroj: Encyclopedia Britannica

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom