18. listopadu 2022 08:33

Před 402 lety připluli na galeoně Mayflower do Ameriky první osadníci. První zima je krutě zasáhla

Před čtyřmi staletími skončila slavná plavba galeony Mayflower, na jejímž konci „Otcové poutníci“ získali náboženskou svobodu a založili první stálé evropské osídlení na území dnešních USA.

Cesta za svobodou

Anglie 16. a 17. století byla značně netolerantní k náboženským menšinám, a pokud si lidé chtěli zachovat svou náboženskou svobodu, museli často ze země odejít. Kdyby ale šlo jen o náboženskou svobodu, mohli se tito lidé klidně usadit v Nizozemsku, kde jim byla vrchovatě dopřána. Za rozhodnutím odejít z nábožensky nesvobodné Velké Británie stála nejspíš i potřeba zachovat si svou národní a sociokulturní identitu a to v Nizozemsku nebylo možné. Anglickým puritánům, kteří opustili svou vlast a vydali se na cestu přes oceán, se začalo říkat Otcové poutníci (Pilgrim Frathers). Abychom však byli úplně přesní a korektní, musíme vzpomenout na Williama Bradforda, který si psal podrobné poznámky a díky němuž víme, co se v této náboženské skupině dělo v letech 1608–1647. Byl to právě on, kdo jako první použil označení „Poutníci“. Teprve až v 19. století se vžilo dnes známější označení „Otcové poutníci“ (Pilgrim Fathers).

Galeona Mayflower

Loď se 102 pasažéry a více než 25 členy posádky na palubě odplula z jihoanglického přístavu Plymouth 6. září 1620. Během plavby se většina z pasažérů potýkala s množstvím problémů a nemocí, jež některé postihly již na lodi nebo těsně po vylodění. Mayflower byla navíc nákladní lodí a pro tak velké množství cestujících byla malá a velmi nepohodlná.

Původně naplánovaným cílem plavby bylo ústí řeky Hudson na severním okraji kolonie Virginia založené již v roce 1607. Vše ale kvůli bouři dopadlo úplně jinak. Loď se vychýlila z kurzu a místo v ústí řeky Hudson zakotvila 19. listopadu 1620 v zátoce Cape Cod Bay. Poutníci zde založili město New Plymouth. Město pojmenovali podle přístavu v jižní Anglii, z něhož vyplouvali na svou pouť do Nového světa.

Nelehké začátky

Žádný začátek není jednoduchý. Z historických záznamů vyplývá, že první zimu přežila jen polovina z celé skupiny. Vraťme se ale k Williamu Bradfordovi, který sehrál v procesu osidlování významnou roli. Ještě před přistáním v Cape Cod Bay sepsal s ostatními předáky tzv. Mayflowerskou úmluvu. Jedná se o přelomový dokument, který popírá feudální řízení společnosti jedním panovníkem a dává podmínky pro vznik prvního dobrovolného sdružení občanů v politikou obec. Sám Bradford působil v osadě New Plymouth s krátkými přestávkami 30 let jako guvernér. Z jeho poznámek je mimo jiné cítit jisté rozčarování z postupného odklonu osadníků od skromné zbožnosti k zištnosti a násilnostem. Indiáni, kteří Poutníkům zpočátku pomáhali s pěstováním potravin, se stále častěji stávali terčem jejich útoků.

Po první opravdu dobré úrodě a sklizni na podzim roku 1621 uspořádali osadníci slavnost, na kterou pozvali i domorodce s cílem vyjádřit jim poděkování za pomoc. Tato slavnost je vnímána jako historicky první Den díkuvzdání, jenž je v současnosti největším svátkem v USA.

V dalších letech pokračovalo osidlování širokého okolí New Plymouth a postupně vzniklo 13 kolonií. Kolonie pak v letech 1775–1783 společně a úspěšně bojovaly proti britské koloniální správě ve válce o nezávislost.

Když se na plavbu Mayflower a Pilgrim Fathers podíváme optikou dnešního světa, pak můžeme bez nadsázky říci, že se jedná o historicky významný pokus o zachování vlastní náboženské svobody, kulturních a společenských tradic a zároveň pokus o vytvoření lepší a na demokratických principech stojící společnosti.

Zdroj: Encyclopedia Britannica

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom