15. listopadu 2020 08:30

Jan Amos Komenský: Věhlasný Učitel národů nám ani zdaleka nedal jen „školu hrou“

Jan Amos Komenský se pyšnil čestným titulem Učitel národů. Čím vším si ho vydobyl?

Jana Amose Komenského můžeme s klidným srdcem označit za spisovatele, lingvistu, presbytera, teologa, filozofa, vědce a především osvíceného učitele a jednoho z nejvzdělanějších lidí své doby. Tady je jeho životní příběh.

Život plný zvratů a nečekaných událostí

O místě narození Jana Amose Komenského, jenž se dostal na tento svět 28. března 1592, toho moc nevíme. Můžeme však vycházet ze dvou různých zdrojů. Na Komenského náhrobku v Naardenu je jako místo jeho narození uveden Uherský Brod. Druhým možným místem by mohla být Nivnice. Domnívat se tak můžeme na základě dochovaných dokumentů z jeho univerzitních studií, kde ke svému podpisu připojoval i přídomek „Nivnický“. Jisté však je, že se narodil na Moravě, kterou po celý svůj život považoval za svou vlast. Ve své knize Clamores Eliae (Křiky Eliášovy) mimo jiné napsal: „Milé matce mé vlasti, zemi moravské, jeden z věrných synů jejich…“.

Studijní léta Komenský zahájil v roce 1608 na latinském gymnáziu v Přerově. Již v roce 1611 odešel na vysokou školu do Herbornu a začal dělat asistenta profesoru teologie Johannu Heinrichu Alstedovi, který v té době pracoval na obecné encyklopedii. Alsted byl pro Komenského velkým vzorem a pod jeho vlivem začal pracovat na dvou velkých dílech, která ale bohužel nikdy nedokončil. Prvním z nich byl velký slovník s názvem Poklad jazyka českého a druhým pak encyklopedie Divadlo veškerenstva věcí. Začal cestovat po Evropě a v roce 1613 navštívil Amsterdam. Nezdržel se však dlouho a pak jeden semestr strávil studiem na univerzitě v Heidelbergu. V roce 1614 se přes Prahu vrátil do Přerova, kde na latinské škole zahájil svou pedagogickou dráhu ve funkci rektora.

V roce 1616 byl Komenský vysvěcen na kazatele Jednoty bratrské a jako první působiště si vybral Fulnek, kde působil i jako rektor tamější školy, poprvé se oženil a dopsal spis Listové do nebe. Velmi důležitým mezníkem v životě se pro Komenského stal rok 1621, kdy bylo potlačeno stavovské povstání. Byl donucen opustit Fulnek a až do roku 1624 se musel ukrývat na různých místech v Čechách i na Moravě. Při morové epidemii mu zemřela první žena a obě děti. Nejspíš pod vlivem těchto tragických událostí napsal filozofické spisy Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později pro většinu z nás známější Labyrint světa a ráj srdce. Když se situace uklidnila a Komenský se již nemusel skrývat, začal působit v Brandýse nad Orlicí a podruhé se oženil. Z tohoto manželského svazku měl čtyři potomky.

Politická situace v českých zemích se opět začala horšit a Komenský byl nucen odejít roku 1628 do exilu v polském Lešně, které bylo v té době vyhlášeným centrem bratrské víry. Zůstával však stále optimistou a věřil v brzký návrat do vlasti a svá nová literární díla vydával převážně v češtině. Následně se Komenský začal zabývat hlavně sepsáním své koncepce na zlepšení organizace školství a zefektivnění výuky. První teze se objevily v díle nazvaném Navržení krátké o obnově škol v Království českém. V Lešně byl také zvolen biskupem, písařem a působil i jako zástupce rektora zdejšího gymnázia. Do tohoto období také spadá vydání jeho stěžejních didaktických a metodických prací jako např. Česká didaktika, Didactica magna, Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské. Jeho práce si postupně získávala uznání po celé nekatolické Evropě.

První pozvánku na přednáškové turné Komenský přijal až v roce 1641, kdy se vydal do Anglie, kde mimo jiné vystoupil i před Královskou akademií věd. Poté vyhověl nabídce, která přišla ze severu Evropy. Přes Amsterdam odešel do Švédska s cílem podílet se na zdejší reformě školství a napsat pro školy nové učebnice. To se mu nakonec nepodařilo. Vznikly nicméně dva důležité spisy Nejnovější metoda jazyků a Obecné porady o nápravě věcí lidských.

V roce 1648 se musel Komenský s těžce nemocnou manželkou vrátit do Lešna, kde působil jako biskup. Téhož roku koncem srpna jeho žena zemřela. Netrvalo ani rok a Komenský se oženil potřetí s o více než o třicet let mladší ženou.

Rokem 1648 také končí všechny naděje Komenského a ostatních exulantů na návrat do vlasti. Byl totiž uzavřen vestfálský mír a tím skončila i třicetiletá válka. Komenský na tuto situaci reagoval sepsáním spisu Kšaft umírající matky jednoty bratrské.

Vestfálským mírem však Komenského pedagogické působení neskončilo. V roce 1651 odcestoval na pozvání uherského knížete Zikmunda Rákocziho do Šarišského Potoka. Jeho úkolem bylo zřídit a organizovat na jeho dvoře sedmiletou pansofickou školu. Pro své studenty napsal příručku Pravidla mravů a světoznámé učebnice Svět v obrazech a Škola hrou.

Komenský se ještě krátce vrátil do Lešna a závěr života strávil na pozvání svého přítele Louise De Geera v Amsterdamu. I když stále více bojoval s podlomeným zdravím, nikdy nepřestal tvořit a psát. V Amsterdamu byla nakonec vydána celá polovina Komenského díla. Zemřel po dlouhé nemoci 15. listopadu 1670.

redakce Prima Zoom

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora
Newsletter

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů

Populární filmy na Prima Zoom