Způsobil potopu světa náraz planetky, anebo to byl záměr mimozemšťanů?

Prastaré mýty o potopě světa se shodují v překvapivě mnoha podrobnostech včetně toho, že šlo o vůli bohů nebo nadpřirozených bytostí.

V dávných kulturách po celém světě se tradovaly četné příběhy o tom, jak lidstvo málem vyhladila obrovská potopa. Mohlo však k takové katastrofě skutečně dojít? A mohly za ní stát síly z jiného světa?

Je zajímavé, jak legendy popisují příchod potopy. Uvádějí, že obrovský meteor, kometa nebo něco podobného vylétlo zpoza slunce a následně vyrvalo oceány z jejich břehů. Potopa byla zjevně nadpřirozeného původu. Seslaly ji vyšší síly, aby napravily poměry na zemi.

S experimentem zvaným Země měly určité plány a záměry. Domnívaly se totiž, že na Zemi zavládla zkaženost, proto na ni seslaly potopu, aby lidstvo potrestaly. Jestliže byla Velká potopa skutečnou historickou událostí, mohla být záměrně vyvolána bytostmi z jiného světa, jak prohlašují stoupenci teorie o dávnověkých astronautech? A pokud ano, proč? Co se pokoušely zničit?

Důkaz v Indickém oceánu

Podle vědců, kteří tvoří pracovní skupinu zkoumající impaktity meteoritů během holocénu, je oblast ležící 1450 kilometrů jihovýchodně od Madagaskaru místem, kam před tisíci lety dopadla na Zemi obrovská planetka. Síla nárazu byla možná tak mohutná, že vyvolala ohromné tsunami, které zaplavilo vnitrozemí v celé oblasti. Takovou událost mohli místní obyvatelé vnímat jako Velkou potopu.

Jelikož lze v mnoha starověkých kulturách objevit příběh o potopě nebo s tím související mytologii, základem je zřejmě skutečná událost. A k jedné z takových velkých potop by mohlo dojít, pokud by planetka dopadla do oceánu na správném místě a vyvolala tsunami.

Na usazeninách bylo neobvyklé, že se nejednalo o pevninskou suť, ale spíš o materiál, který se nachází na oceánském a mořském dně – to znamená, že ho tvořili mořští živočichové a mořské zkameněliny. Podobné mořské zkameněliny byly nalezeny i na opačné straně světa u starověkého chrámového komplexu Pumapunku na území dnešní Bolívie.

Co byla Velká potopa?

Jedná se o jeden z nejznámějších biblických příběhů, který se v různých obměnách vyskytuje v kulturách po celém světě. Ze starověkých hinduistických učení, mezopotamských legend i mezoamerických mýtů se dozvídáme, že bohové seslali mohutnou potopu, aby vyhladili celé lidstvo.

Bůh se na lidi rozhněval, protože se nechovali řádným způsobem a porušovali Boží zákony. Nejslavnější z těchto legend je ta o Noemovi. Podle knihy Genesis chování lidí, které Bůh stvořil, ho znechutilo natolik, že prohlásil, že lituje, že tak učinil a seslal na ně potopu.

V příbězích mnohem starších, než je ten o Noemovi, například v eposu o Gilgamešovi, který je sumerskou legendou, potrestala lidi potopou skupina bohů. Podle Platóna rozpoutal potopu Zeus. U hinduistů bůh prohlásil: „Jednoho dne bude celá Země zaplavena. Až se tak stane, postavíš loď, shromáždíš lidi a nějaká zvířata a já tě zachráním.“

Celoplanetární katastrofa

Vyprávění o Velké potopě je často považováno za pouhý mýtus. Podobné příběhy o katastrofálních povodních lze však najít přibližně ve dvanácti stech různých kulturách ve všech koutech světa a mnoho antropologů tvrdí, že vzhledem k jejich početnosti a tisíciletému stáří je nepravděpodobné, že by všechny pocházely z jednoho zdroje.

O zásahu zvenčí podle stoupenců teorií o dávných mimozemských návštěvnících Země svědčí legendy i důkazy o existenci vyspělých kultur, jež v minulosti smetly velké pohromy. Bájná Atlantida, ale i civilizace z doby legendárního Noema možná zmizely proto, aby byly zahlazeny stopy o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi.

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom