20. října 2023 06:00
Adam Vala

Vzpoura v Sobiboru: Nacisté vyhladili 250 000 lidí, vězni prchali přes minové pole

V obávaném koncentračním táboře zemřelo od 16. května 1942 na 250 000 lidí. Převážně se jednalo o Židy.

Při vzpomínkách na hrůzné činy, odehrávající se ve vyhlazovacích táborech zřizovaných během druhé světové války, se zmiňují zejména Osvětim, Chelmno, Treblinka a v neposlední řadě Sobibor. Tábory byly svědky milionů vražd převážně Židů a dlouhé roky se pohledem vězňů zdálo, že systém nastavený nacistickým Německem bude fungovat až do úplného konce a dovršení nastolené genocidy.

Ne všichni se ale tváří v tvář bídným podmínkám rozhodli podvolit diktátu kápů a velitelů tábora, takže v tichosti, s hlavou skloněnou, připravovali vzpouru a v závěru války ji skutečně rozpoutali.

K tématu: Holokaust byl mnohem horší, než se myslelo. Skutečný počet koncentračních táborů a ghett zaskočil i experty

Vzpoura a likvidace

Sobibor byl jedním táborů, kde vzpoura vedla k urychlené likvidaci tábora, a to už v průběhu roku 1943, konkrétně 14. října. Vše začalo útokem na četaře Siegfrieda Greischutze, který si přišel do krejčovské dílny pro novou uniformu a vězeň Jehuda Lerner mu ranou sekerou rozetnul hlavu. Zpětně považoval začátek povstání za čest. Dohromady bylo zabito 11 německých dozorců, takže odpoledne už měli vězně hlídat jen ukrajinské stráže a zbylí Němci, kterých však na množství vězňů jednoduše nebylo dostatek.

V tu chvíli už bylo jen kousek k útěku přibližně tří stovek vězňů, kteří chtěli nejprve uprchnout hlavní branou, aby však raději udělali díru v plotě a nesnažili se proniknout nejlépe střeženým místem tábora. Bohužel, Sobibor byl obehnán minovým polem, čili mnoho vězňů zemřelo hned po úniku. Ti, kdo se dostali až k lesu, byli ve větším množství pochytáni a zavražděni. Konce války se mělo dožít jen přibližně 50 osob z těch, kdo se v polovině října 1943 rozhodli uprchnout, a to i z toho důvodu, že jim nikdo v okolí tábora nechtěl ze strachu pomoci.

Vzpoura a útěk vězňů nicméně přiměli Němce k rozhodnutí tábor uzavřít, k čemuž došlo pouhé tři dny po popisovaném povstání. Během příprav likvidace byli zastřeleni všichni zbývající vězni a začala demolice jednotlivých budov. Poté byl tábor přeměněn na zemědělské družstvo a vyhlazovací proces byl ve velké míře přesunut do Osvětimi. Příběh povstání v Sobiboru zachycuje i několik filmů, ať už jde o snímek z roku 1987, nebo o novější dílo z roku 2018. Poměrně věrně zachycují dění před vzpourou i během ní, nejedná se však o zcela autentická díla.

Zdroj: Holocaust.cz, Holocaust Encyclopedia

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom