30. července 2022 05:45
Adam Vala

Nekompromisní rozkaz 00447 vedl ke smrti 700 000 lidí. Kdo a proč masové vyvražďování zahájil?

Rozkaz 00447 spustil masové vyvražďování a zahájil rozsáhlý teror. Jen za prvních deset dní bylo zatčeno přes 100 000 lidí, byl to však teprve začátek.

V polovině léta 1937 vešly v Sovětském svazu v platnost oficiálně sepsané represe, které byly namířené proti bývalým kulakům, kriminálníkům a dalším, jež režim označil za nepřátele Sovětského svazu. Mezi lidmi, kteří se stali Moskvě nepohodlní, však byli i profesoři, lékaři, umělci a obecně intelektuálové, kteří mohli představovat politické riziko a tehdejší vůdce Sovětského svazu Josif Stalin se jich chtěl zbavit.

Poslední červencový den zmíněného roku proto vyzval tehdejšího lidového komisaře vnitra Sovětského svazu Nikolaje Ježova, aby podepsal rozkaz 00447, který byl spouštěčem masivních čistek a vyvražďování statisíců lidí, které proběhlo v následujících dvou letech. Rozkaz dával obrovskou pravomoc lokálním hodnostářům rozhodovat o osudech lidí bez soudu. Systém tzv. „trojky“, s nímž přišel sám Stalin, spočíval v tom, že velitel tajné policie v daném regionu mohl spolu se souhlasem tajemníka místního výboru a oblastního prokurátora poslat lidi buďto na 8–10 let do pracovního tábora, tedy gulagu, nebo je rovnou popravit.

Smrtící kvóty

Pronásledování se navíc mohlo – a obvykle tomu tak bylo – týkat i rodinných příslušníků, takže postup vyvražďování byl velmi plošný a množství výše uvedených obětí mu přímo odpovídá. Vše bylo navíc v souvislosti se stanoveným limitem otevřených případů, který muselo každé z teritorií splnit, což míru vraždění ještě umocňovalo.

Jak se ale později ukázalo, jednotlivé oblasti Sovětského svazu a země, které jej tvořily, žádaly u Stalina o navýšení kvót, protože už v průběhu roku je dokázali naplnit. S vidinou povýšení tak konal například tajemník Lidového komisariátu vnitřních záležitostí Gorbač ve městě Omsk, který žádal navýšit limit v roce 1937 o tisíce dalších lidí a Stalin mu vyhověl. Skutečně jej splnit už ale na Gorbačovi nebylo, takže jeho lidé měli údajně vybírat jména z telefonních seznamů, případně stíhat mladé otce od rodin, kteří byli k přiznání – byť vynucenému a nepravdivému – povolnější.

Řečí čísel můžeme mluvit doslova o pogromu, který byl rychlý a masivní, když za pouhých deset dní od aplikování rozkazu 00447 bylo zatčeno už přes 100 000 lidí a počet do konce roku 1938 narostl hned patnáctkrát. Podle některých odhadů mělo být ale množství lidí zavlečených do Stalinových „čistek“ mnohem vyšší a obětí v rámci jeho vlády mohlo být od 10 do 40 milionů.

Zdroj: T. Tzouliadis - Opuštění

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom