26. února 2023 06:00

Jednoho muže jí oběsili, druhý byl politická zrůda. Jediná dcera Klementa Gottwalda skončila tragicky

Žena mužů, kteří se hřáli na výslunní politického a společenského života a skončili tragicky, žena, kterou postihl podobný osud. Marta Gottwaldová-Čepičková, jediná dcera našeho prvního dělnického prezidenta, zažila vrcholy i pády včetně zániku režimu, který krvavou cestou vybudoval její otec Klement Gottwald.

Marta Gottwaldová-Čepičková žila pohnuté a dramatické osudy 20. století. Když se 5. srpna 1920 v Kopřivnici narodila jako nemanželská dcera budoucího prezidenta Klementa Gottwalda, její otec se ke své dceři nehlásil. Muselo uběhnout několik dlouhých let, než mohla v roce 1928 už osmiletá Marta jít na svatbu svým vlastním rodičům. Do té doby její otec neuznal za nutné legalizovat svůj vztah s její matkou Martou Holubovou, budoucí československou první dámou, která sama byla také nemanželským dítětem.

PŘEČŤETE SI TAKÉ: Zločiny komunistů v Československu zasáhly desetitisíce rodin a znějí strašidelně i po desítkách let

Na rozdíl od svých rodičů byla dcera stalinistického vůdce KSČ a čtvrtého prezidenta Československa Klementa Gottwalda univerzitně vzdělaná. Studovala nejprve gymnázium v Praze, ale odmaturovala v roce 1940 v Moskvě, kde tou dobou působil její otec coby tajemník exekutivy Kominterny. Zde také vystudovala historii na Moskevské státní univerzitě.

První muž, první láska a první dcera

Osud Martu zavál na jih Evropy do Bělehradu, kde od září 1945 pracovala jako redaktorka a později tisková atašé československého velvyslanectví v Jugoslávii. Do Jugoslávie odešla za svou první velkou láskou a také prvním mužem, kterým byl jugoslávský komunista Dragutin Djurdjev.

Srb, který bojoval ve španělské občanské válce na straně republikánů proti oddílům diktátora Franka, byl v boji raněn a jako interbrigadista odjel na léčení do Sovětského svazu. Mimochodem, na cestě do země Sovětů se na palubě lodi Sibir seznámil s Josipem Brozem Titem, budoucím prezidentem Jugoslávie, s nímž později blízce spolupracoval. Právě v Moskvě se sblížil s Martou Gottwaldovou a v roce 1944 se jim narodila dcera Marta, které se podle knihy amerického spisovatele Johna Habbertona Hýta a Batul říkalo „Batul“.

Druhého muže jí nechal oběsit vlastní otec

Manželství ale nevydrželo a Marta se v roce 1948 vrátila zpět do Československa, kde si našla nového přítele – vysokého komunistického funkcionáře Bedřicha Gemindera. Ten byl v té době vedoucím mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ a do jeho působnosti tak spadaly veškeré styky KSČ se zahraničními komunistickými stranami a také komunističtí emigranti žijící v Československu. Stýkal se tedy i se skupinou jugoslávských emigrantů, kteří se usadili v Praze po roztržce mezi Stalinem a Titem.

Konec života druhého muže Marty byl tragický – Geminder byl v listopadu 1951 zatčen a o rok později v roce 1952 ve vykonstruovaném soudním procesu s „Protistátním spikleneckým centrem vedeným Rudolfem Slánským“ obviněn z vlastizrady a vyzvědačství. Pouhých pět dnů po vynesení rozsudku Gottwaldův režim Gemindera 3. prosince 1952 na Pankráci oběsil. V roce 1963 byl druhý muž Marty Gottwaldové rehabilitován soudně a v roce 1969 i politicky.

Marta jako výtah k moci

V knize Pavla Kosatíka a Karla Kaplana Gottwaldovi muži je uvedeno zajímavé svědectví z úst dalšího budoucího československého prezidenta Antonína Novotného, které naznačuje i soukromý důvod Geminderova tragického konce. „Proč byl Geminder odsouzen k smrti? Žil půl roku s ní (Martou) ve Švýcarsku, když byla nemocná, a Čepička (manžel Marty) to nemohl zapomenout,“ odkazují autoři na dalšího osudového muže Marty Gottwaldové.

Tím se stal ministr národní obrany Alexej Čepička všeobecně známý z knihy Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky od Miroslava Švandrlíka. Do nejužšího vedení strany pronikl rodák z Kroměříže právě prostřednictvím Gottwaldovy jediné dcery. Marta přitom nebyla první ženou z nejvyšších pater stranické hierarchie, o niž se Čepička pokusil. Říkalo se, že usiloval i o dceru armádního generála Ludvíka Svobody a budoucí prezident Antonín Novotný dokonce tvrdil, že se ucházel i o dceru komunistického ideologa Zdeňka Nejedlého.

Sňatkem s Martou Gottwaldovou se stal Čepička zetěm prvního muže komunistického Československa, nevlastním otcem Gottwaldovy vnučky „Batuly“ a zanedlouho i otcem jeho dalších vnuček Aleny (1949) a Klementy (1952). V „profesním“ životě pak byl Čepička spolu s Gottwaldem a Slánským jedním z hlavních organizátorů likvidace římskokatolické církve a osobně řídil politické procesy s odpůrci režimu.

Revoluce požírá své děti

Situace manželů Čepičkových se ale dramaticky proměnila s úmrtím Klementa Gottwalda v březnu 1953. Už o tři roky později nastal strmý pád jak Čepičky, tak jeho ženy Marty. Pro ni se našlo místo v nakladatelství Orbis, kde se stala redaktorkou časopisu Československo v obrazech. Podle monografie z roku 2000 „Povolání otce: prezident republiky – osudy dětí našich prezidentů“ měla Marta problémy se přizpůsobit obyčejnému životu, po dlouhých letech například objevila tramvaj jako dopravní prostředek.

V roce 1963 jejího manžela za činy v 50. letech vyloučili z KSČ. Rodinu živila Marta, její muž pobíral invalidní důchod ve výši 1 400 korun a odchod z výsluní nesl velmi těžce. S vyloučením ze strany se nikdy nesmířil, pokládal to za největší křivdu, jaká na něm kdy byla spáchána.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMATZlaté hochy komunisté poslali do uranových dolů. Uběhlo 70 let od procesu s hokejisty

Spravedlivý trest?

Ve skutečnosti mohli manželé Čepičkovi mluvit o štěstí, jiní Gottwaldovi muži dopadli podstatně hůř. První tajemník strany Rudolf Slánský byl popraven, ministr vnitra a zakladatel StB Rudolf Barák odsouzen za sabotáž k patnácti letům vězení, předseda vlády Viliam Široký byl v roce 1963 nucen podat demisi, složit všechny funkce a odejít do penze. Mnozí další byli popraveni a uvězněni. Čepička za své činy nebyl nikdy vězněn ani jinak závažně potrestán. Jeho největším trestem se tak stal pocit nespravedlnosti a velké křivdy.

Když se 30. září 1990 v československém tisku objevila zpráva, že Alexej Čepička zemřel, mohla mnohé lidi zaskočit – mysleli si totiž, že je dávno mrtev. Jeho žena Marta se o něj starala až do posledních dnů života, jezdila za ním téměř denně do sanatoria v Dobříši, kde byl Čepička hospitalizován kvůli pokročilému stadiu Alzheimerovy choroby. Sama jej přežila o osm let. Zemřela 18. února 1998 ve věku 77 let na následky autonehody, když ji při přecházení ulice smetlo projíždějící auto.

ZDROJ: Karel Kaplan, Pavel Kosatík: Gottwaldovi muži, Praha 2004

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom