16. září 2018 06:00

Znáte Sluneční školu? Mají ji na svědomí Češi a už 10 let stojí v Himálaji

21. září uběhne 10 let od otevření Sluneční školy v himálajském Kargyaku, jednom z posledních míst, kde ve výšce 4200 m přežívá původní tibetská kultura.

Před otevřením školy umělo v malé vesnici s 200 obyvateli trochu číst zhruba 10 lidí a děti musely být za vzděláním posílány na internátní školy do vzdálených měst. Dnes má Sluneční škola své absolventy a díky projektu se podařilo zastavit vysidlovaní vesnice.

Surya, která školu podporuje, kromě výuky běžných školních předmětů učí obyvatele i hygienickým návykům, první pomoci, podporuje obnovu tradičních řemesel nebo pomáhá se zalesněním oblasti. Dobrovolníci ze Surye vesničanům ale ukázali i to, jak pěstovat zeleninu ve skleníku v zimních měsících. To vše bez jediné dotace EU nebo české vlády. "Projekt financují dárci, kteří chápou a dokážou ocenit jeho jedinečné poslání," říká autor projektu a zakladatel sdružení Jan Tilinger.

Surya se v místních snaží také posílit povědomí o unikátnosti místní kultury. "Dalším posláním projektu je zachovat život v zapadlých oblastech světa, a zabránit tak zbytečné migraci," vysvětluje Tilinger. Indická vláda plánuje přes celou oblast vést tzv. transhimálajskou dálnici. Obyvatelé doposud izolovaného Kargyaku tak dostávají díky vzdělání i možnost důstojně obstát v novém světě, který s sebou stavba transhimálajské silnice nevyhnutelně přinese.

Sluneční škola je projektována jako zero carbon dům. Díky využití slunečního záření lze školu vytápět i v zimních měsících na 17 °C. Výuka proto může probíhat celoročně a prázdniny se mohou částečně přesunout na letní měsíce, kdy většina obyvatel sklízí pole.

Dnes už je The Sun School in Kargyak známá po celém světě a stala se inspirací pro okolní vesnice, ve kterých také vyrostly nové školy podobné konstrukce. Jan Tilinger tak naplnil svou původní ideu – vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích. O jeho práci má zájem řada evropských univerzit. Na přednáškách ukazuje, jak mohou rozvojové projekty efektivně fungovat s ohledem na tradice a životní i přírodní podmínky místních obyvatel.

Konečným cílem projektu Sluneční školy je, aby byla schopná fungovat nezávisle na sdružení. "Chceme místní naučit, aby se dokázali o provoz i technické zázemí školy starat sami, a jednoho dne tak s organizací přestřihli pomyslnou pupeční šňůru," říká Tilinger. Surya pak bude moci pomáhat zase jinde. Už teď jsou v plánu další projekty v rozvojových oblastech.

Text: Surya

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom