26. února 2018 18:00

Otcovství zabíjí. Vědci našli rizikový faktor, který dělá z otců chodící mrtvoly

Být otcem a dříve zemřít – to je to, oč tu běží

Riziko předčasného úmrtí je u otců, kteří vychovávají děti sami, dvojnásobné ve srovnání se svobodnými matkami nebo s otci, kteří žijí v klasickém partnerském vztahu.

Kanadská studie otců

Popsali to v polovině února kanadští vědci, kteří na základě dlouhodobého výzkumu studovali desetitisíce rodin na severu Ameriky.

"Náš výzkum zdůrazňuje, že otcové samoživitelé mají mnohem vyšší úmrtnost a současně ukazuje, že je zapotřebí, aby zákonné a lékařské regulace takovým mužům více pomáhaly," uvedla vedoucí autorka výzkumu Maria Chiu, která učí na Torontské univerzitě. Podle ní jsou rozdíly zejména mezi otci samoživiteli a matkami samoživitelkami tak velké, že by to měly vzít v úvahu i úřady, které pomáhají lidem v nouzi. Pokud se s již tak rizikovým stavem spojí i další kritické situace (úmrtí v rodině, sociální nouze apod.), může snadno dojít k tragédii. Podle autorky si muži samoživitelé zaslouží mnohem větší pozornost než doposud, zatím byli v podstatě zanedbáváni.

Zjištění, k nimž vědci dospěli, byla zveřejněná v prestižním lékařském časopise The Lancet Public Health. Zásadní je, že se podle autorů jejich výsledky mohou vztahovat také na jiné bohaté národy s podobným poměrem "jednorozpočtových rodin", jako je Kanada. Česká republika s vysokou mírou rozvodovosti mezi ně také patří, byť máme mnohem méně rodin, kde potomky vychovává pouze otec.

Tvrdá čísla

Chiu a kolegové po dobu více než jedenácti let sledovali téměř 40 500 lidí v Kanadě. Tento vzorek zahrnoval mimo jiné i 4590 matek samoživitelek a 871 otců samoživitelů. V době, kdy výzkum začal, bylo všem studovaným a analyzovaným osobám průměrně 40 roků. Přibližně 700 zkoumaných osob zemřelo do konce sledovaného období, tedy v průběhu oněch jedenácti let.

Při analýze se ukázalo, že ve srovnání s otci žijícími v manželství nebo se svobodnými matkami byla míra úmrtnosti u otců samoživitelů průměrně třikrát vyšší!

Proč? Rizikových faktorů se ukázalo být více. Jedním z nich byl fakt, že obecně byli otcové samoživitelé o něco starší. Ale výrazně se na úmrtích podílely i další faktory, zejména mnohem častější rakovina a také intenzivně větší náchylnost k srdečním chorobám. Když vědci eliminovali všechny náhodné, vedlejší a zavádějící faktory, dospěli k závěru, že riziko úmrtnosti je u této skupiny otců přesně dvakrát vyšší než u všech ostatních skupin.

Proč?

Pravděpodobně jsou hlavními viníky těchto patologických změn dvě příčiny. Jednou z nich je nezdravý životní styl, druhým je extrémní stres, vysvětlila profesorka Chiu. "Zjistili jsme, že samoživitelé měli tendenci vést nezdravý životní styl, což by mohlo zahrnovat špatnou dietu, nedostatek cvičení nebo nadměrné pití," řekla.

Zkrátka a dobře muži, kteří vychovávají děti sami, to zřejmě nezvládají zdaleka tak dobře jako ženy nebo manželé – což je fakt, který lidstvo intuitivně zná od svého počátku a vyplývá z biologického nastavení pohlaví. Muži při výchově dětí, když se nemohou opřít o partnerku, nemají čas sami na sebe, zanedbávají své potřeby anebo podléhají v mnohem větší míře stresu a úzkosti. A to všechno z nich dělá chodící mrtvoly…

Text: MK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom