31. října 2022 12:36

Existoval král Artuš? Tito čtyři skuteční bojovníci měli stát za zrodem legendy

Tajuplná Británie II (6) – Vznik legendy

Legendárního britského panovníka Artuše známe od středověkých dějepisců a z rytířských románů. Jeho příběh byl dokonce několikrát zfilmovaný. Opravdu ale tento muž existoval?

Podle dochovaných historických děl vedl král Artuš obranu Británie proti Sasům na konci 5. a 6. století, přičemž literární díla a lidová slovesnost se postupně postaraly o to, že se z panovníka stal jakýsi symbol ideálu a síly. Legenda o Artušovi samozřejmě obsahuje i několik detailů, mezi nimiž jsou kouzla a nadpřirozené postavy, kterým zřejmě nikdo neuvěří, a dnešní historici dokonce zpochybňují celou existenci této postavy. Na druhou stranu se však v příběhu o Artušovi objevuje několik informací, které by skutečně mohly mít kořeny zasazené v britské historii.

O Artušovi se napsalo mnoho literárních děl. Jeho jméno se objevilo v historické básni, zmínku o něm naleznete také v knize Dějiny britských králů, kterou sepsal kněz Geoffrey z Monmouthu. Během saského dobývání britských ostrovů se však mnoho písemných záznamů nedochovalo, což je mimo jiné důvodem, proč nejsou příběhy o bájném králi příliš věrohodné.

Král Artuš možná vznikl spojením několika lidí

Jak ale upozorňují historici v dokumentu Tajuplná Británie na Prima ZOOM, základní rysy jeho osobnosti a událostí v jeho životě mohly vzniknout spojením několika skutečných postav. Historici nejčastěji zmiňují čtyři muže, kteří mohli postavu Artuše inspirovat. Jedná se o vojevůdce Ambrosiuse Aurelianuse, britského krále Arvirarguse, římského důstojníka Magnuse Maximuse a vojevůdce Cassivellaunuse.

Přesné skutečnosti však historikům dodnes unikají a je otázkou, zda někdy své teorie dokážou jasně a nezpochybnitelně podložit. Obecně se tak pracuje s představou, že si každá doba žádá svého hrdinu, který dává lidem naději ve zvládnutí těžkostí. A právě takový měl být i úkol legendárního Artuše, jeho meče Excaliburu a rytířů Kulatého stolu.

Zdroj: History.com

Šarlota Chmelařová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom