Tajemství dlouhověkosti královské rodiny: Klíčem není jen bohatství a modrá krev

Na britské královské rodině je dlouhodobě fascinující, jak vysokého věku se řada jejích členů dožívá.

Alžběta, královna matka, zemřela v roce 2002 ve věku 101 let, její dcera Alžběta II. se před smrtí v roce 2022 dožila 96 let. Královnu matku ještě přežila další členka královské linie – Alice, vévodkyně z Gloucesteru, zesnulá v roce 2004 ve věku 102 let. Tím však zdaleka nemusíme končit. Královna Viktorie se během 19. století dožila 81 let, její vnučka Alice, hraběnka z Athlone zemřela ve věku 97 let.

Čtěte také: Král Karel III. učinil velmi důležité rozhodnutí. Zabrání nesmyslnému utrpení

Obecně lze říci, že se členové britské královské rodiny dožívají v průměru o celých 30 let déle nežli jejich poddaní v dané době. Jak je to možné?

Co vede k dlouhověkosti?

Velkou roli hrají mimo jiné peníze. Dělnický život doplněný nekvalitním stravováním, nezdravými zvyky a civilizačními chorobami je těžko skloubitelný s bezstarostnou dlouhověkostí. Členové královské rodiny se o kvalitu jídla, pití či bydlení nemusí obávat. Navíc nelze opominout výhodu nejkvalitnější lékařské péče. Ruku v ruce s životním stylem pak jdou i potíže s psychikou, které dopadají na sociálně slabší občany hůře navzdory tomu, že se stres jistě nevyhne ani panovníkům a jiným čelním politikům.

Psychika hraje roli i z hlediska smyslu a přiměřené mentální zátěže napříč životem. Nevyhnutelný kognitivní úpadek lze zpomalit, pokud se člověk v důchodovém věku nadále věnuje kreativním či obohacujícím činnostem. Královské povinnosti toto umožňují ve větší míře nežli nutnosti spojeném s životem na okraji společnosti.

Důležitý je i pobyt v přírodě. Britská královská rodina tráví spoustu času na venkově. To je ostatně také jeden z hlavních principů lázeňských pobytů. Zdravotnímu stavu totiž pomáhají jak ozdravovací procedury, tak přesun do klidnějšího prostředí s čerstvým vzduchem a možností procházek.

Dlouhý život v různých podmínkách

Toto všechno se samozřejmě netýká jen britské královské rodiny. Člověku ani nemusí v žilách kolovat modrá krev, aby měl velkou šanci na dosažení úctyhodného věku. Ve Spojených státech amerických se bohatší vrstvy dožívají v průměru o 15 let vyššího věku nežli jejich chudí spoluobčané. Ve Velké Británii je tento rozdíl o něco menší – cca deset let.

Míra dlouhodobého stresu je přitom vyšší v zemích s velkými rozdíly mezi bohatými a chudými. Permanentní nedostatek zdrojů se jeví jako menší zátěž pro naši mysl než nepravidelné oscilování mezi částečným bohatstvím a rizikem rapidního zchudnutí.

Zdroj: New Republic / Pop Sugar

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom